Til seminardagen vil vi fokuserer på musik og sprog. Vi forestiller os at lave to aktiviteter for dagtilbudsbørn, som indeholder musik og leg for blandt andet at styrke børnenes sproglige, sociale og musikalske kompetencer.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke havde mulighed for at udføre aktiviteterne med en børnegruppe pga omstændighederne, så derfor har vi afprøvet dem på vores klassekammerater, som agerer børn.

Aktiviteterne kan bruges som inspiration til pædagogisk arbejde fx som samling  på stuen, fællessang om fredagen mm. De aktiviteter vi har valgt egner sig godt til børn i alderen 2-5 år, og man kan afprøve aktiviterne med en mindre børnegruppe på 4-5 børn eller have alle børn med.

Aktiviteterne er følgende:

  • Trommetrolden  

Vi sidder i rundkreds og den voksne er ordfører og trommer en simpel rytme, som børnene skal imitere. Der tælles til 12, hvorefter at den voksne i kor med børnene siger: “der kommer en trold”.

Fx: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – der kommer en trold

Den voksne udpeger et barn og spørger herefter barnet, hvad det er for en trold?

Fx: “Anders, hvad er det for en trold?

Barnet kan fx. sige: “en hoppe trold“. Og alle børn imiterer her en hoppe trold, ved at hoppe. Efter en lille rum tid, hvor børnene har hoppet lidt rundt, trommer den voksne nu på trommen for, at signalerer at alle skal tilbage til deres pladser, og sådan fortsætter aktiviteten fra barn til barn.

Redskaber: trommer. (3-4 børn pr tromme). Suppler evt med flere instrumenter fx rasleæg.

Billeder af den udførte aktivitet:

 

  • Hjulene på bussen med dyrelyde og fagter 

 Vi sidder i en rundkreds, voksne og børn. Den voksne starter med at synge “hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt” med fagter, og inddrager løbende forskellige dyr i sangen, hvor der laves lyde og fagter til.

Fx “Kattene i bussen siger miaw miaw miaw“, “Løverne i bussen siger raw raw raw…. gennem hele byen!

Billeder af den udførte aktivitet:

Efter sang har pædagogen billeder af de forskellige dyr, de har sunget om. Den voksne spørger børnene ved hjælp af billederne “hvilket dyr er dette” og “hvordan siger dyret”, og her ser vi om børnene husker hvilke dyr, der siger hvilke lyde.  

Billeder af den udførte aktivitet:

 

Aktiviteternes formål:

Aktiviteterne har til formål at styrke barnets rytmiske og sproglige sanser, da barnet også bliver inddraget i det musikalske aspekt. Aktiviteterne har også til formål at styrke motorikken efter som at man skal imitere f.eks. en hoppe trold eller en tiger som siger “raw”.

SMTTE – MODEL

Vi har benyttet den didaktiske SMTTE model, for at illustrere planlægningen af vores forløb med aktiviteterne.

Sammenhæng:

Vores målgruppe er dagtilbud og vi har valgt at arbejde med de større vuggestuebørn på 2-3 år. Børnegruppen består af 4-5 børn samt en pædagog.

Mål:

Vores mål er, at børnene får en forståelse af musik samt rytme og at pædagogen kan fremme det enkelte barns sprog samt motivere dem motorisk.

Tegn:

Vi håber at kunne se børnene deltage og finde rytmen. Vi håber at børnene danner et kendskab til dyrene samt dyrenes kendetegn/lyde. Vi vil gerne have en bekræftelse i at børnene efterfølgende kan gengive det enkelte dyrs lyd når vi viser billederne, så vi ser en direkte forståelse.

Tiltag:

For at kunne opnå målet er det vigtigt at vi i starten styrer aktiviteten ved at starte med at synge og få dem til at være med på sangene. Vi som pædagoger skal inddrage os selv rigtig meget i  aktiviteterne og være deltagende. Vi sidder i en rundkreds så vi alle kan se og hører hinanden. Det er også vigtigt at børnene føler det er sjovt og at de er en del af aktiviteten. 

Evaluering:

Her vil vi se på om hvorvidt børnene forstod meningen med aktiviteterne og vi vil som fagpersoner have en åben dialog omkring aktiviterne. Endvidere vil vi nå til enighed omkring, hvad der fungerede samt hvad der ikke fungerede. 

Præsentation af teori

Til seminardagen vil vi belyse de teorier og begreber vi har gjort brug af under udførelsen af vores aktiviteter.

Her vil vi komme ind på hvorfor musik er vigtig for børn i dagtilbud.
Endvidere vil vi komme ind på Waterson studierne, som tager udgangspunkt i, hvordan musik udvikler sproget hos børnene. Her vil vi gå i dybden med det prosodiske niveau, som er det niveau hvor barnet lærer musikalsk sprog, rytmik, betoning. Og det segmentelle niveau som er forståelsen af sproglyde, vokaler, konsonanter og hvordan man kobler det op på ord.
Dette vil vi forsøge at koble til de aktiviteter vi har udført.

 

Skrevet af

Rasmus Schøler Christensen, Almina Dzigal og Sadet Limani

 

 

puce18-ku02m
puce18-ku02m
puce18-ku02m
puce18-ku02m
puce18-ku02m
puce18-ku02m
puce18-ku02m
puce18-ku02m