Vi har til seminardagen valgt at fokusere på narrative fortællinger. Vi har valgt at læse et kendt eventyr op for at benytte os af det velkendte, og skabe en tryghed for de deltagende. Dog har vi valgt at sætte vores eget præg på historien. Dette sker i form af stemningsmusik under oplæsningen af historien.

Vi skal sidde i en rundkreds på gulvet. Der bliver lagt måtter ud som man kan sidde på, samtidigt med at der bliver lagt forskellige percussion-instrumenter ind i midten af rundkredsen, som de deltagende kan tage hvis de har lyst.

 

Teorien bag:

Vi vil benytte os af teori som sanseintegration, da det hænger rigtig godt sammen med musik. Det er med til at danne et helhedsindtryk, da man benytter sig af flere sanser gennem aktiviteten. Vi benytter os af den auditive sans, eftersom man skal lytte til historien/eventyret, samtidigt med at man kan lytte til de lydeffekter der bliver lagt på eventyret. Den taktile sans skal benyttes til at de deltagende forhåbentligt føler en slags ro, enten ved at lægge ned eller ved at sidde under en faldskærm.

Derudover benytter vi de narrative fortællinger (Tom Richie) til at fortælle et eventyr, hvor vi også putter det legende aspekt på, da man kan lege med lydeffekterne og måde at fortælle om eventyret.

Samtidigt benytter vi æstetik. Æstetik er både den hverdagsæstetik man bruger, fx når man vælger tøj, og den ældre forståelse af æstetik er fx når man ser et flot billede. Musik som æstetisk ud fra en symbolform, eftersom vi gerne vil udtrykke en historie. Vi har gennem historien fået nogle indtryk som vi vil prøve at ændre til et udtryk.

 

Mål:

De deltagende kan være med på to forskellige måder. De kan enten påtage sig en observerende rolle, hvor de sidder eller ligger ned på de måtter vi har valgt at lade ligge på gulvet. De deltagende kan dog også vælge at være med til at spille på de forskellige percussion-instrumenter som vi ligger inde i midten af rundkredsen. Dermed kan de være med til at danne grundlaget for stemningsmusikken der bliver lagt under historien.

 

Evaluering:

  • Hvordan kan man inddrage børnenes synspunkt mere under aktiviteten?
  • Hvordan deltog børnene under aktiviteten? hvordan kan man så få dem aktivt deltagende med næste gang?

gruppen består af Maria Hansen og Daniella Jauert fra puce17-da01

puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m