Vi har i dette valgmodul beskæftiget os med kreative udtryksformer, herunder specifikt med musik. Vi er i denne forbindelse blevet introduceret for begreber som æstetik, æstetiske læreprocesser samt kreative udfoldelser. Her har de æstetiske og kreative processer været i højsædet. Vi vil derfor gerne introducere jer for noget af det vi har arbejdet med i dette modul, samt give jer en indsigt i hvad dette indebærer og hvordan musikken kan benyttes som en kreativ udtryksform.

 

I løbet af vores oplæg vil vi introducere to sange, som vi selv har skabt ud fra den viden vi har tilegnet os om kreative udtryksformer. Vi vil gennem inddragelse forsøge at give en forståelse for arbejdet med børn og musik.

 

Den første sang er skrevet med henblik på arbejdet med børn og rytmik. I denne forbindelse har vi forsøgt at skabe en ramme, som giver børnene mulighed for at bringe deres egne idéer i spil. Vi vil først synge og lege sangen sammen og derefter fortælle kort om processen og de overvejelser vi har gjort os i denne forbindelse.

 

Herefter vil vi fremføre et nummer, som er resultatet af en kreativ og æstetisk proces hvor fokus ikke har ligget på arbejdet med børn, men med selv at skabe et æstetisk udtryk igennem en kreativ proces baseret på fortolkning af egne følelser og indtryk. Vi vil derefter fortælle kort om denne proces og dens relevans for os både personligt og professionelt.

 

Vi vil slutte med et kort eksempel på, hvordan man musikalsk kan arbejde kreativt med børn uden på forhånd at have et stort kendskab til musik.

 

 

Vi glæder os til at lege med jer!

Kasper, Tommy, Ahmad, Rasmus, Danni, Louise og Mathies

 

Gruppe 1,

CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M
CPE15o-KU17M