Indlæg til seminardag

På modul I har vi arbejdet med æstetiske lærerprocessor i forhold til musik. Vi har haft til opgave at skulle skrive 4 forskellige børnesange/rammelege som kunne bruges i praksis. Gennem processen har vi i vores didaktiske overvejelser hele tiden måtte fokusere på forskellige relevante ting i forhold til udførelsen i praksis, fx:

• Målgruppen: Alder, hvilke kompetencer har børnene i forhold til koncentration, motorik, sprog.
• Plads: I forhold til hvor mange børn der er med, er der lidt plads eller er der en sal?
• Sangene skal være nemme at huske, fagter og gentagelser: Dette er særligt vigtigt når man arbejder med mindre børn i vuggestuen hvor sproget ikke er så udviklet endnu, eller børn der endnu ikke mestrer det danske sprog. Gentagelser og fragter giver barnet de kropslige erindringer.
• Børnenes toneleje: Jo yngre børnene er, jo lysere toneleje synger de i. Mænd synger dybt, men dette giver ikke de store problemer for børn, da de som regel bare kan lægge sig en oktav højere end mændene. Som kvinde skal man derimod være opmærksom på at børnene kan have svært ved at ramme vores toneleje, man skal derfor gøre sig umage for at synge i et toneleje hvor børnene kan være med. Hvis man ikke får sunget i et højt nok toneleje kan børnene ikke ramme de dybe toner og vil derfor undlade at synge med.
• Være åben, følge børnenes spor/ improviser: I planlagte aktiviteter kan man som pædagog have hang til at ville holde fast i sin plan, men her er det vigtigt at gribe børnenes ideer når de kommer med nogle, også selvom de viger fra det planlagte. Når man tager imod børnenes improvisation anerkender man dem i legen og de får medejerskab i legen.
• Deltagerstrategier: Vi skal være opmærksom på børnenes forskellige måde at deltage på, nogen deltager aktivt, men andre børn er meget urolige, deltager ikke på synlig traditionel vis osv. Man skal derfor være opmærksom på at få inkluderet alle børnene i legen.
• De voksnes engement/ stemthed: børn kommer hurtig til at kede sig, hvis den voksnes engement ikke er til stede. Som voksen kræver dette at man tør gå ned på børnenes niveau og leve sig ind i legen.

Vores erfaring
At skabe sin egen musik hvor der både skal komponeres tekst samt melodi, kræver især at man har nogle musikalske kompetencer, fantasi og kreativitet. Vi har erfaret, at vi alle tre været udfordret, især i forhold til at lave melodier til de selvskrevende sange. Ingen af os har særlig stor kompetence i håndtering af instrumenter, andet end dem vi har gjort os i løbet af de sidste moduler. Til gengæld vi har også erfaret, at det kan lade sig gøre at komme langt med få akkorder hvis man ser muligheder i stedet for hindringer.

 

 

Lonnie Becker Larsen

Amanda Christine Borgstrøm

Elin Margreta Nolsøe Jacobsen

 

 
CPE15o-KU17M