Musikaktivitet i dagtilbud
Vores bidrag til seminardagskataloget er en musikaktivitet målrettet børn i dagtilbud. Vi har rammesat en aktivitet med fire sange/aktiviteter, som de fleste vil kunne udføre i praksis – også selvom man ikke har et dybdegående kendskab til musisk-æstetiske udtryksformer.

Alle sangene kan udføres uden instrumenter, hvis man ikke har adgang til det, men kan selvfølgelig også udføres med instrumenter som trommer, rasleæg, guitar, ukulele etc.

Der er vedlagt et kort videoklip til hver sang, så man kan se og høre hvordan sangene lyder og hvordan man eventuelt kan udføre dem.

 

Aktivitetsbeskrivelse
Vores målgruppe er børn i dagtilbud (0-6 år). Det er vigtigt at gøre sig overvejelser om hvilken toneart/toneleje (hvor lyst eller dybt) man synger sangene i, da børn har et kortere stemmebånd og derfor generelt kun kan synge i lyse tonelejer. Vores erfaring er at sange i lyst toneleje og lys toneart (C eller D) passer godt til børns stemmeleje.

 

Vi har valgt at bruge følgende sange;

 • Spille, spille på min tromme.
  • Vi har erfaret at børnene synes det er sjovt at lege med tempo og dynamik ( fx om de skal hviske eller råbe) i den her sang.
  • Tekst: Spille, spille på min tromme hele dagen lang.
   Spille, spille på min tromme nu til denne sang.
   Lalalalala..
 • Rasleægsangen.
  • Her er der rig mulighed for at inddrage børnene og give dem medbestemmelse.
  • Tekst:Inde i min hånd, inde i min hånd,har jeg et rasleæg, har jeg et rasleæg må vi se.
 • Hoppesangen.
  • Tekst:

Vi hopper, vi hopper, med små og store hop.

Vi holder os på X når musikken siger stop.

 • Hjulene på bussen.
  • Tekst og akkorder fremgår sidst på siden.

Sange : https://drive.google.com/drive/folders/1kq8mPXdoszmlEh2fvyYSmn9OA7G9Bth5?usp=sharing

Aktiviteten kan både laves indendørs eller udendørs og vores erfaring er at aktiviteten fungerer bedst, hvis vi alle sidder i rundkreds. Størrelsen på børnegruppen er ikke afgørende for udførelsen af aktiviteterne. Man kan gøre brug af instrumenter, men alle materialer der kan generere lyd kan bruges. Eksempelvis kan gulvet bruges som tromme eller en toiletrulle med ris kan bruges som rasleæg eller maracas.

 

Improvisation
Alle sangene er forholdsvis løse i deres struktur, hvilket giver plads til improvisation. Børnenes eventuelle input og idéer kan gribes og udfoldes i sangene, så længe man forholder sig åbent og husker på følgende tre “improvisationsregler” ;

 • “Yes, and…”
 • “Listen to the group mind”
 • “Don’t write the script in your head”

Disse tre “regler” giver børnene større grad af indflydelse på aktivitetens forløb og vores erfaring er, at børn bliver mere involveret hvis man gør brug af dem i sin facilitering. Samtidigt giver den improvisatoriske tilgang en større mulighed for at få indblik i børnenes perspektiv og dermed større indblik i hvad der optager og giver mening for dem i aktiviteten.

 

Deltagerstrategier
Under aktiviteten vil man typisk se at børnene gør brug af én eller flere af følgende deltagerstrategier – alt efter hvad der er meningsgivende for det enkelte barn;

 • Reception
  • Barnet deltager iagttagende, lyttende og observerende.
 • Imitation
  • Barnet efterligner andre deltagere.
 • Identifikation
  • Barnet lever sig ind i aktiviteten som helhed.
 • Elaboration
  • Barnet kommer med nye input til aktivitetens form og retning.

En væsentlig pointe i forhold til de forskellige deltagerstrategier er, at strategierne ikke er hierarkiske. En aktivitet kan være lige så meningsgivende for et barn der er receptivt, som for et barn der er elaborerende i dets deltagelse. Børnene kan bevæge sig frit mellem de forskellige deltagerstrategier og man skal som facilitator være ekstra opmærksom på at man ikke presser børnene til at deltage på en bestemt måde.

 

Overgange
Overgangen mellem hver sang har meget stor betydning for aktivitetens flow og børnenes engagement. Man kan med fordel overveje om man for eksempel skal skabe en narrativ struktur om forløbet som helhed, eller måske bare gå direkte videre til næste sang – uden at italesætte det. Vi har alle erfaret at man kan “miste” børnenes interesse, hvis man ikke har en god overgang.

 

Sangeksempler
Vi har valgt kun at spille akkordinstrument på én af sangene, Hjulene på bussen, som kun indeholder to akkorder, D og A7.

 

Hjulene På Bussen

D

Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt,

A7                           D

rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt,

D

Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt,

A7                 D

gennem hele byen.

Mange populære børnesange går i få akkorder, typisk D, A7 og G. Kan man disse tre akkorder, kan man fx spille følgende sange:

 • Hjulene på bussen
 • Mester Jakob
 • Mariehønen Evigglad
 • Jeg er en glad lille cowboy
 • Rapanden Rasmus
 • Bjørnen sover
 • Lille Peter edderkop
 • Åh boogie woogie woogie
 • Alfabetsangen

 

 

 

 

 

Skrevet af: Jonas K., Lasse, Mette og Simone V.

 

puce18-ku01m
puce18-ku01m