Musikalske fællesskaber

Gruppen vil præsentere jer for et udsnit af hvordan vi arbejder med musikken som ramme for em-piriske, æstetiske og diskursive være- og læreprocesser i fællesskabet, i og med musikken. Vi har haft til opgave at skrive flere børnesange med forskellige temaer og det er et udpluk af disse, vi gerne vil præsentere jer for. Som en del af rammeforudsætningerne vil vi under aktiviteterne gå henh. foran, ved siden og bagved deltagerne og tilpasse dette alt efter stemthed og behov i grup-pen. Dvs. vi vil have øje for deltagerstrategier samt inddragelse af og medbestemmelse hos deltagerne.

Rammen for aktiviteterne er en fiktiv morgensamling i en daginstitution, og vi lægger derfor ud med at hilse på hinanden, med en Goddag/navnesang (rammesang), hvor vi synger de tilstedeværendes navne. Her får den enkelte mulighed for at vælge hvilket æstetisk udtryk, der skal ligge navnet, med en karikatur med tilhørende bevægelse (som en heks, elefant, haj, hoppeloppe etc.). Val-get lægger om til diskursiv og empirisk læring og væren, idét der skabes fælles (eller forskellig) forståelse og oplevelse af hvad det vil sige eksempelvis at hoppe eller agere heks.

Herefter har vi en anden sang på tapetet, nemlig Søpølsen Peter. Med denne temasang tilstræber vi at skabe rum for fælles stemning og stemthed, når alle stemmer i på omkvædet. Sangen skaber desuden et muligt udgangspunkt for at tilrettelægge et forløb om havet, havets dyr, følelser, venner, fællesskab og forskelligheder. Herved kommer vi omkring alle tre være- og læreprocesser.

Vores mål er at aktiviteterne er inkluderende og rummelige ift. den enkeltes forudsætninger, sådan at alle kan deltage på egne præmisser. På den måde vi vil stræbe efter at skabe et rum hvor I er trygge og finder mod til at overskride jer selv, ind i det musikalske fællesskab.

CPE16O-KU16M: Gry, Jane, Karen og Astrid
Modul I, Kreative udtryksformer
CPE16o-KU16M