Musikkens universelle sprog

Vores hovedmål gennem vores aktiviteter er at skabe et fælles tredje gennem musikken. Vi har valgt at benytte de redskaber og kompetencer, vi har tilegnet os gennem VK-forløbet, for at gøre dette mål målbart. Vi har erfaret, at gennem musikken kan forskellige personligheder og legegrupper danne nye fællesskaber. Via anerkendelse og inklusion af børnene bliver vores forløb dannet og tilpasset derefter. Musikken kan derfor blive et universelt sprog mellem børnene/ voksne, og pædagogerne kan derfor via musikken med få redskaber, hjælpe med at skabe en relation mellem børn/voksen, som måske ikke til hverdag har fundet hinanden.

Vi har valgt, at musikken skal bruges som et middel til at opnå målet om et fælles tredje, samtidig bliver musikken også brugt som mål i sig selv, hvor barnet skal tilegne sig grundlæggende musiske færdigheder for at få noget ud af aktiviteten. Dette skal være grundlaget for selve forløbet, hvor vi gerne vil give plads til børneperspektivet. Vi har planlagt et forløb med et mål i forvejen, men vi ønsker at give plads til følge børnenes spor, så de kan tage ejerskab og føle sig inkluderet i aktivitetens udfald. 

Målgruppen i vores aktivitet er en børnehave med blandet alder 3-5 år, men aktivitetens niveau vil kunne tilpasses alt efter børnegruppen, samtidig kan aktiviteten også gøres brugbar for voksne. Vi har valgt at deltagerantallet til vores aktivitet skal være 8 børn, men jo yngre børnene er, jo flere ressourcer er der behov for at være tilstede.

Vi valgt at have 8 børn med aktiviteten, der kan sagtens være flere med. Man kan både lave aktiviteten inden- og udendørs. Man kan afholde hele forløbet uden instrumenter og kun bruge bodypercussion, men en enkelt tromme til at holde både puls og rytme er en fordel.

Vores musikpædagogiske aktivitet

  1. Goddagsang

Vi starter med at synge en sang, som hedder “Ni Hao”, som er en sang, vi er blevet introduceret til på VK-forløbet. Vi starter med at dele sangen op i tre sekvenser og gennemgår dem en efter en, så børnene bliver introduceret til sangen.

Herefter udvider vi sangen, og tilføjer vores og børnenes navne. Vi står i en rundkreds og præsenterer sit navn.

  1. Knapfabrikken

Knapfabrikken er en sang, hvor man skal synge og danse på samme tid og den har vi valgt at bruge som opvarmningsaktivitet. Sangteksten er en guide til, hvornår hvilken kropsdel skal bevæge sig, samtidig med at den fortæller en historie omkring Johnny og knapfabrikken. Der vil blive spillet på en congatromme for at holde rytmen gennem hele sangen. En pædagogstuderende introducerer sangen ved at vise bevægelserne og synge. Herefter gør vi det fælles.

  1. Uhyggedans

Denne sang er oplagt at synge i forbindelse med halloween. Vi benytter call and response teknikken til at lære børnene teksten og melodien. Vi vil bruge bodypercussion og congatromme til at holde rytmen i sangen. Efterfølgende vil vi koble bevægelserne til sangen. Herefter skal deltagerne finde deres indre monster frem og nu bevæge sig og synge som et.

  1. Blinkeleg

Dette er en afslappende leg, der runder aktiviteten af. Deltagerne står i en rundkreds. De holder hinanden i hænderne. Den pædagogstuderende blinker til et barn, og derefter skal de bytte plads. Legen fortsætter, indtil alle har byttet plads.

  1. Farvelsang

Vi afslutter med at synge “Ni Hao” sangen. Her synges der istedet “farvel” i samme melodi som goddagsangen. Sangen er en afslutningssang og skal bruges til at runde det musiske forløb af.

Faglige og didaktiske overvejelser

Vi har valgt, at forløbet skal bestå af en hej- og farvelsang, som vi synger hver gang. Dette rammesætter forløbet, og gør det genkendeligt og trygt for børnene at deltage. Denne genkendelighed kan være en fordel næste gang, vi laver aktiviteten med børnene i forhold til engagement og deltagelse i de kendte aktiviteter/lege.

Legens fantasiunivers er der, hvor man overskrider sig selv og lader som om at man er en anden fx. en uhygge sang hvor man skal lege monster. Man gør sig her erfaringer med hvordan man er sammen med andre på. Her er der fokus på dannelsesprocessen og oplevelse af at overskride sig selv samt at blive ét med andre i den fælles legestemning.

Vi vil gerne give børnene introduktion til helt basale musikalske færdigheder som at kunne holde tempoet og klappe i takt med musikken. Hvis børnene ikke udvikler sin musikalitet, vil de ikke få lige så meget ud af forløbet, og dermed vil målet om det fælles tredje være sværere at nå – netop fordi vi gerne vil have, at målet opnås gennem musikken.

  • Vedhæftet video er et udklip af conga spillet til knapfabrikken
  • IMG_2468

Udarbejdet af:

Laura Zarp, Mathilde Jensen, Emma Hertz og Jeppe Fauring 
puce19-ku02m
puce19-ku02m
puce19-ku02m
puce19-ku02m
puce19-ku02m
puce19-ku02m
puce19-ku02m