Indledning

Vi har på modul H og I har vi fået kendskab til forskellige musisk kreative udtryksformer og vi har arbejdet med, hvordan man kan bruge musikken som udtryksform i praksis.

Vores gruppe har specialiseringen dagtilbud og derfor har vi været ude i en vuggestue og lave en aktivitet med børnene.

Aktiviteten

Vi har været ude og observere brugen af musik i praksis og på baggrund af det, samt en allerede eksisterende baggrundsviden om børnene og institutionens hverdag, har vi tilrettelagt en aktivitet med trommer og sang ud fra rasleæg-sangen, som de kender i institutionen.

I aktiviteten har vi haft fokus på det fælles tredje ift. musikken/trommen var det fælles for alle deltagende i aktiviteten.

Èn fra gruppen har udført aktiviteten og gået foran børnene (formbundet samspil) og sat rammerne for legen. På den måde har børnene haft mulighed for at lære gennem mimik og imitation.

SMTTE-Modellen

Sammenhæng:

Ud fra vores observationer og viden om stedets pædagogiske arbejde, har vi valgt en musik pædagogisk aktivitet der støtter op omkring arbejdet med turtagning og at vente, samt lytte.

Mål:

Målet er at støtte op omkring børnenes læring angående at vente på tur og at være opmærksom, samt at lytte.

Tegn:

Et af tegnene på at vi er på vej mod målet, er hvis børnene bliver bedre til at blive siddende på deres skammel, mens de venter på at det bliver deres tur.

Tiltag:

Hvis vi skulle udføre aktiviteten igen, ville vi nok vælge en lidt mindre børnegruppe, som vi havde talt om i starten. Vi havde 9 børn med i aktiviteten, men det ville nok havde været nemmere for børnene at vente, hvis der kun havde været 6.

Evaluering:

Overordnet gik det som vi havde forventet.
Børnene kendte den type af aktivitet, fordi de har lavet aktiviteter med lignende rammer før og således var det ikke helt nyt for dem.
De fleste kunne godt vente på tur, udover én dreng, som var meget ivrig efter han havde opdaget hvad legen gik ud på.
Undervejs var der et par enkelte børn som rejste sig op og gik ind mod midten, selvom det ikke var deres tur, men efter at have fået fortalt at det ikke var deres tur endnu, men at det snart ville blive det, så satte de sig ned igen.
CPF16o-KU18M

Hold nr. CPF16o-KU18M

Anjali, Ertugrul og Rikke.CF1-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M