Malela

-Lotte Kærså

 

Indhold/aktivitet

Vi synger sangen ”Malela” lavet af Lotte Kærså. Teksten er en gentagelse af ordet ”Malela”, som synges i forskellige tonearter og evt. med en anden stemme.

Dertil laver man klap på låret og klap i hænderne. Efterfølgende udvikler klap, til at man også klapper på hinanden lår, og derefter i hinandens hænder. Undervejs sætter man tempoet op.   

 

Teknikker

Multitasking og koordination i forhold til rytme. Sanser (lytte, taktilsans, se, rumkonception) æstetisk læring.

 

Faglige kernebegreber

Æstetik, rytme, takt, tone.  

 

Didaktiske pointer

Didaktiske pointer: identitetsdannelse, socialisering, glæde, inklusion, og kreativ udfoldelse.

Rammeforudsætninger for jeres tiltag, aktivitet, proces

Man skal bruge et rum, som er stort nok til at gruppen kan stå i en rundkreds.

Man skal mindst være 2 personer for at imødekomme ovenstående didaktiske pointer. I princippet kan man jo både synge og klappe den selv, men for at kunne pointere socialisering og fællesskabsdannelse, forudsætter det, at man er mindst to personer.

Aktiviteten kræver, at nogen kan sætte den igang, altså en person som har sans for rytme og klap i en sådan grad, at vedkommende kan lære det videre. Man skal ikke bruge andre redskaber end sig selv, da rytmen udelukkende spilles på klap. Det kræver derudover også en pædagog som går foran, og med entusiasme tør at “sælge varen”, forstået på den måde at hvis vedkommende ikke er på, og indlever sig i udførelsen af sangen, så bliver gruppens fremførelse af sangen derefter. En rammeforudsætning er også, at ikke alle på holdet kender hinanden, hvorfor der måske for nogens vedkommende skal overskrides en grænse eller to. Det kan allerede være udfordrende at skulle synge og klappe sammen, men det kan være en endnu større udfordring, hvis deltagerne ikke kender hinanden og på den måde er trygge i hinandens selskab.

 

Tiltaget hvordan det formidles til brugerne/faglige kollegaer

Man formidler det ved at spille sangen/hører sangen, og forklarer rammerne til aktiviteten (så som at man står i rundkreds, hvornår man klapper og hvordan m.m.). Derudover er tiltaget også, at den der præsenterer aktiviteten er engageret, for at få alle med.

 

Emil Andersen – 102154562

Ann-Louise Mikkelsen – 102154787

Turid Mammen – 102151653
CPE15o-KU17M