Gruppe 3: Jón, Freja, Victor, Nuradin, Mathias M & Clara. 

Samling i daginstitution samt for de små skole/fritids børn

 

Der er til mål med aktiviteten at styrke børnenes relationer gennem æstetiske udtryksformer og læringsprocesser. Her dannes et fællesskab hvor der kommunikeres gennem musik, som vores fælles. Aktiviteterne skal understøtte børnenes medbestemmelse og give mulighed for improvisation.

Aktiviteterne er opsat i en dynamisk rækkefølge, der fordrer børnenes naturlige skalering af arousal.

For at sikre deltagelse fra alle deltagere har vi tilpasset to “samlinger”, med udgangspunkt i børnegruppens alder og kompetencer. Derudover grundet vores gruppes forskellige specialiseringer; Dagtilbud & skole fritid (indskoling).

 

Vi vil nu gennemgå de to samlinger og uddybe de didaktiske overvejelser.

 

  1. Samling (Dagtilbud)

 

  • Godmorgen Sang

Børnene skal imitere en puls som pædagogen viser.

Dernæst synges der en sang, hvor vi hilser på hinanden.

Aktiviteten skaber rum for at hilse på alle, med et inkluderende blik for at alle former for deltagelse er ligeværdige.

 

  • Dyresangen

Alle børn skal gå på stedet, hvor pædagogen fortæller om turen i zoologisk have. Børnene beslutter i fællesskab, hvordan de vil imitere det udvalgte dyr gennem leg og lyde.

 

  • Følelses sangen

Med fokus på frigivelse af fastlåste følelser, vil vi gerne skabe et rum for at alle følelser er valide og helt okay at mærke.

Pædagogen spiller guitar og børnene får skiftevis lov til at sige en følelse de vil have lov til at udtrykke. Dette samler pædagogen op på, både kropsligt og musikalsk. Mol for én side af følelsesspektret og dur for den anden side.

 

  • Godnat sang

Efter forrige aktivitets high arousal, forsøger vi at skabe ro igen, gennem en godnatsang. Børnene skal ligge sig ned, hvor pædagogen vil spille og synge en sang med guitar. 

 

  1. Samling (skole-fritid) 
  • Stopdans

Stopdansen er rammesat ved, at pædagogen spiller en rytme på trommer. Rytmen stopper, når pædagogen har nået et (af pædagogen kendt) tal mellem 1 og 10. De børn, der bevæger sig, når rytmen stopper, skal ud og tromme sammen med pædagogen. Herefter besluttes det næste tal i fællesskab.

Næste aktivitet bliver i en flydende overgang igangsat, med en dirigent leg.

 

Diagentleg

Børnene sidder i en rundkreds, med forskellige mindre rytmiske instrumenter eller stemme. Vinderen af stopdans skal nu dirigere de andre og skabe et musiknummer fra start til slut. Alle skal have tid til at spille, og de bliver sat i gang med at spille, ved at dirigenten går rundt med en tryllestav og får børnene til at starte.
pucf22-ku01m