Program:

  • Optræden med egen sang om fantasi
  • Goddagsang
  • Vredessang
  • Farvelssang

 

Aktivitetens indhold: 

Vores aktivitets hovedformål er, at det skal være sjovt for børn. Ofte når man snakker pædagogisk faglighed og musik, så snakker man om motorisk udvikling, sprogudvikling osv. Vi synes musikken har mere potentiale, da den også kan rumme mulighed for en legende stemning, æstetiske læreprocesser og udtrykke sig æstetisk. Det giver mulighed for at bearbejde vanskelige følelser som f.eks. vrede, hvilket er godt for børns trvisel, dannelse og generelle sundhed. Dette vil vi bl.a. vise med vores vredessang. Det er ikke altid, der er rum for at være vred i institutionerne, men det rum, vil vi gerne give mulighed for ved hjælp af musikken. Desuden mener vi at leg har en værdi i sig selv, hvilket bakkes op af mere af det teori vi har haft, f.eks. Vygotskji.

Undervejs vil vi være opmærksomme på børnenes input og bruge Sawyers 3 hovedpunkter om improvisation:

  • Yes and…
  • Don’t write the script in your head.
  • Listen to the group mind.

Vi synes denne teori er vigtigt, hvis vi skal holde børneperspektivet og lykkes med at skabe en legenede stemning. Vi ved at en aktivitet og en leg ikke er det samme, men hvis vi opnår en legende stemning, kan børnene føle, at de leger, selvom det var os, der igangsatte aktiviteten.

 

Deltagere og hvordan kan det udføres i praksis

Vi forestiller os at aktiviten kunne bruges til børnehavebørn, men kan skaleres op og ned alt efter aldersgruppe. Til denne dag er det voksne vi afprøver det på, men vi holder fokus på at lave aktiviteten, som vi ville med børnene, for at beholde børneperspektivet. Vi forestiller os at skulle bruge ca. 10 deltagere. I institutionerne ville man kunne lave aktiviteten til en samling eller lignende. Man kunne også gå fra med nogle børn og lave aktiviteten.

 

Programmet uddybet: 

Optræden med egen sang om fantasi: 

Vi vil synge en af vores egne sange for at vise, hvad vi bl.a. laver på musikprofilen. Musikken behøver ikke altid at have et knivskarpt formål, men kan have værdi i sig selv. Vores valgte sang har taget udgangspunkt i en af de portfolioopgaver vi har fået stillet, og handler om børns fantasi.

 

Goddangsangen:

Har til formål, at vi siger pænt goddag og vigtigst af alt at få skabt en godt og trygt rum som børnene kan føle sig trygge i. Det også her vi skaber rammen for aktiviten. Ved at få en god start og få sat en god stemning og skabt den gode ramme, giver det børnene mere lyst til at deltage og mod til deltage. Vi har lidt sprogstimulering, da vi bruger flere forksellige sprog.

Tekst:

(Syng alle) Goddag, bonjour, Hola 

(Syng alle) Nu er vi samlet – Hurra 

(Snak og fagter) Goddag til dem kan strække deres kroppe 

(Snak og fagter) Goddag til os der kan hoppe som en loppe 

(Snak og fagter) Goddag til os med farver på 

(Snak og fagter) Goddag til os der kan hinanden nå

(Snak og fagter) Goddag til de få der kan stå på tå 

(Snak og fagter) Goddag til os der råber – fordi vi må 

(Syng alle) Goddag, bonjour, Hola  

(Syng alle) Nu er vi samlet – (råbe) Hurra

 

 

Vredessang:

Vredessangens formål er bl.a., at give mulighed for at bearbejde følelser, som kan være svære at snakke om. Det giver mulighed for at arbejde æstetisk med børnene og derigennem opnå en æstetisk læreproces. Vi vil gerne vise, at det ikke kun er okay at være glad, men det er også okay at være vred, ked af det eller lignende. Det er følelser som voksne ikke er ligeså gode til at anerkende som de positive følelser, da det kan være svært at snakke om, men det er vigtigt at kunne bearbejde disse følelser, så de ikke ophober sig i kroppen.

Tekst:

Formilder: Du tror at jeg er vred 

Alle svarer: Du tror at jeg er vred 

F: men faktisk var jeg glad 

A: men faktisk var jeg glad 

F: Så nu jeg blevet vred 

A: Så nu jeg blevet vred 

F: men også lidt ked 

A: men også lidt ked. 

F: Hvad kan gøre dig vred? 

A: Hvad kan gøre dig vred? 

F: Hvad kan gøre dig vred? 

A: Hvad kan gøre dig vred? 

Barn: jeg bliver vred når … 

F: Det var sejt du gad 

A: Det var sejt du gad 

F: Fortælle du var vred 

A: Fortælle du var vred 

F: Hvad kan gøre dig vred? 

A: Hvad kan gøre dig vred? 

F: Hvad kan gøre dig vred? 

A: Hvad kan gøre dig vred? 

Barn: Jeg bliver vred når …

F: Hvad kan gøre dig vred? 

A: Hvad kan gøre dig vred? 

F: Hvad kan gøre dig vred? 

A: Hvad kan gøre dig vred?

 

Farvelsang:

Formålet er at få en god afrunding på aktiviteten, og gøre det tydeligt for børnene at aktiviten er slut. Overgang til det næste de skal. Genkendeligt at vi slutter med noget, som virker bekendt, da den har samme form og melodi som goddagsangen. Vi får sagt pænt farvel og kan evt. evaluere med børnene. Sprogstimulering ligesom i goddagsangen.

 

Tekst:

(Syng alle) Farvel, adieu, goodbye  

(Syng alle) Nu skal vi gå – Hejhej 

(Snak og fagter) Farvel til dem kan strække deres kroppe 

(Snak og fagter) Farvel til os der kan hoppe som en loppe 

(Snak og fagter) Farvel til os med farver på 

(Snak og fagter) Farvel til os der kan hinanden nå

(Snak og fagter) Farvel til de få der kan stå på tå 

(Snak og fagter) Farvel til os der råber – fordi vi må 

(Råbe alle) Farvel, adieu, goodbye  

(Syng alle) Nu skal vi gå – hejhej 

 

Udarbejdet af:

Anine, Jonas, Mie og Thomas

Puce20-ku01m (Gruppe 2)
puce20-ku01m