Vores Vision

Vi drømmer om at skabe et sted, hvor men kan tage børn hen og opleve en anden kultur end den danske. Samt at lave en oplevelse der giver børn en forståelse for en anden kultur. Vi drømmer også om at skabe noget materiale som kan blive taget med ud af museet så at museet ikke er en engangs oplevelse og ikke kun er en legeplads men at man kan tage en viden med derfra og arbejde videre med eller at have arbejdet med en forforståelse inden man besøger museet.

Vi har valgt at ændre på nogle af de fysiske rammer, for at give udstillingen en ny dimension. For enden af en spiral, vil vi skabe et hulelignede telt, hvor der kommer til at forgå fordybelse omkring den pakistanske udstilling og det udarbejdet materiale.

Målgruppe
Projektet er tilegnet for børn i børnehavealderen og indskolingsbørnene. Derudover giver materialet også en guideline til pædagogerne, som de kan læne sig og af med faglig viden om emnet, og ideer til eventuelle aktiviteter.

På børnemuseet er der plads til maks. 75 mennesker i alt.

Udførelse

  1. Deltagerne vil blive bedt om at tage skoene af, og lægge dem op i en sko-kasse, og derefter bliver børnene kort spurgt ind til om de kender nogle fra et andet land. Dette er for at lede børnene ind på, at der skal ske noget omkring fremmede kulturer og lande.
  2. Børnene vil derefter blive guidet op på taget, hvor det næste par vil stå klar.
  3. På taget (i hulen) vil der blive læst op af den historie, som også er blevet sendt ud til institutionerne (Dialogisk Læsning).
  4. Gennem fortællingen, vil børnene blive præsenteret for dufte, lyde, og forskellige ting som de kan se og rører.
  5. Derefter får børnene fri mulighed for at lege i museet.
  6. Vi takker af for i dag og børnene kan spise deres medbragte frokost i skolestuen.

Faglige og didaktiske overvejelser

Vores faglige og didaktiske tilgang, har været at sætte fokus på en åben dialog i børnehøjde, omkring etnicitet og fremmede kulturer. De fysiske aktiviteter som findes i materialehæftet, er tilegnet til at alle børnene kan deltage på lige fod i aktiviteten.

Af Monique Malene Kærly, Emilie Sofie Larsen, Cecilie Martins & Marcus Nordfang Philipsen (Gr. 4)
puce19-kk01
puce19-kk01