Når noget genkendeligt får en anden betydning,

kendte ting der bliver brugt i det kreative univers

Gruppe 8: Amanda, Maria & Sabrina

 

Introduktion

Vi har igennem forløbet med valgfaget ‘’Kreative udtryksformer – skabende leg, fællesskab og æstetisk’’ blevet introduceret til, at man kan udtrykke sig på forskellige måder. Vi har valgt at vi vil gerne fokusere på børns kreativitet, sansning og fantasi.

 

Kender du ikke det med, at når børn får et sugerør, at det første de gør, er at puste, for at skabe bobler? Eller når de skal have børstet deres tænder, men tandbørsten kommer alle andre steder end i munden? Eller Lego klodsen som de fleste børn har rigtigt kært, men har et meget entydigt forhold til den, vil man kunne bruge den til andet end at bygge med?

 

Hvad nu hvis du tog det som de kender og giver det en helt anden betydning i et kreativt univers? 

 

Målgruppe (DAG): 

Afprøvning på børn i alderen 1-4 år.

Vuggestue: vil være mere det sanselige – finmotorik

Børnehave: vil vi prøve at udfordre dem mere på fantasien (indre billeder) (Tilfældighed – motiver)

 

Aktivitetsbeskrivelse 

Vi har i gruppen valgt, at skabe en aktivitet med fokus på kreativ udfoldelse. Aktiviteten tager udgangspunkt i, at der hele tiden bliver brugt nye genkendelige materialer, hvor børnene ved hjælp af maling kan lave forskellige aftryk, og se hvordan de evt kunne kombinere dem. Det er helt op til børnene hvordan de via deres indtryk, skaber deres eget udtryk.

 

Materialer:

  • Tandbørste
  • Sugerør
  • Legoklods
  • Maling

Hvad I ellers har liggende…

 

  

 

 

 

Didaktiske overvejelser:

 

Vores tanker ift. brugen af materialer samt vores position

Ved at bruge nogle mere atypiske materialer til at kreer, så kan det give børn såvel voksne en mere inspirerende tilgang end hvis det er de samme materialer gentagende gange. (Sieling, 2012, s. 11)

 

Vores egen afprøvelse af materialer, har blandt andet gjort, at vi selv har fået en fornemmelse af brugen af materialerne og dermed have et mere fokus på at anerkende børns intention med materialer og opmuntre dem til at gå videre deres indskydelser (Sieling, 2012, s. 12)

 

Malcolm Ross 

 

Ifølge Malcolm Ross (Austring, B. & Sørensen, M, 2006, s. 144) lærer børn gennem leg. De får impulser som drager dem til den leg eller aktivitet de skal i gang med. For at, kunne lærer mener Ross, at der er fire kompetencer som der skal være til stede. Legen er det vigtigste, herefter er sansning en af kompetencerne. Børnene får ved vores aktivitet sanset meget, da de puster med sugerør, mærker materialet på tandbørsten og legoklodsen. Media er i vores aktivitet vores materialer, maling og dens udtryk. Vi giver barnet mulighed for selv at eksperimentere med varierende medier. Håndværksmæssig kunnen, er vores egen kunnen til de forskellige materialer, samt at kunne skabe og fastholde aktiviteten. Fantasien er i vores aktivitet, barnets mulighed for at kunne skabe indre billeder som de kan bruge til at udtrykke sig med.

 

 

Litteraturliste

 

Austring, B. & Sørensen, M. (2006) Æstetik og læring, Grundbog om æstetiske læreprocesser. København: Hans Reitzels Forlag

Sieling, V (2012). 4 Bud til en kreativ pædagogik. Den kreative pædagogiske organisation. BUPL.

 

puce18-ku03s
puce18-ku03s
puce18-ku03s