Vi er seks studerende, som har valgmodulet I – “Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri” på KP. Her skal vi lave et projekt, som handler om “At gøre noget for nogen”. Dette projekt skal vi føre ud i livet med en samarbejdspartner. Vores gruppe har fået den sociale organisation ‘Settlementet’ som partner.

Ved du hvad Settlementet er? Eller har du hørt om det før? De fleste svarer, at de aldrig har hørt om Settlementet før.

Settlementet er en NGO, som stammer helt tilbage fra 1911. I dag driver de, de socialøkonomiske butikker I Saxogade I København. Saxogade er Danmarks eneste socialøkonomiske handelsgade, der har fokus på, at hjælpe socialt udsatte borgere på rette spor og i beskæftigelse via Saxogades butikker. Det vil sige, at de kører det sociale og det komercielle arbejde I parallel med hinanden. Settlementet tilbyder også hjælp I andre former, såsom retshjælp og vejledning til, at forbedre brugernes livssituation generelt.

Da vi oplevede et begrænset kendskab til Settlementet, blev vores udgangspunkt til vores projekt, at skabe synlighed og kendskab til deres vigtige arbejde. Det vil vi gøre gennem et kulturelt og socialt event, som vi kalder “NABO BANKO”. NABO BANKO skal foregå i Café Sonja i Saxogade – et af Settlementets forretninger. Her vil brugerne af Settlementet og andre borgere få muligheden for, at deltage i et arrangement bygget på nabokærlighed og velkommenhed. NABO BANKO bunder ud i, at være det klassiske bankospil med et lille twist – hver gang man vinder en gave til sig selv, vinder man samtidig også en til sin nabo. Her vil vi skabe plads og mulighed for, at lære hinanden at kende på tværs af miljø og baggrund, samt lære Settlementet og deres arbejde at kende.

Idéen til vores projekt er baseret på radikal innovation, som vi har fået kendskab til i Modul I. Dette kan karakteriseres ved, at vi har taget to allerede kendte koncepter – “Nabohjælp” og “Banko”, og kombineret dem for, at skabe noget nyt, som er radikalt anderledes (Darsø 2013:27).

For at demonstrere vores koncept, vil vores bidrag til seminardagen bestå af, at udføre “NABO BANKO” sammen med holdet. Der vil være kage og lidt at drikke, samt hyggelig stemming. Præmierne til NABO BANKO vil være sponsoreret af Humlen.

Vi glæder os til at se jer!

Gruppe 2: Sofie, Laura, Natascha, Johanne, Lisa og Michelle

Litteratur:

  • Darsø, L. (2013). Innovationsbegreber og klassifikationer. I: Innovationspædagogik – kunsten at fremelske innovationskompetence (s. 25-39). Samfundslitteratur.

CPE16o-KK11
CPE16o-KK11
CPE16o-KK11