Sociale indsatser for kvinder på Nørrebro

Vores ide går ude på at skabe et netværkscenter som går ud på at opbygge en paraplyorganisation.

Denne organisation skal forestille sig at være en overbygning af allerede eksisterende organisationer, for kvinder. Det vil sige, at vi ønsker at give kvinderne mulighed for at deltage i et fællesskab, på tværs af de forskellige organisationer.

De ville kunne skabe et større netværk, hvor formålet er at styrke lokalsamfundet, med en fælles vision om, at forbedre levefællesskabet blandt disse kvinder.

Vi har været ude og undersøge flere forskellige kvindeforeninger, som ligger rundt omkring på Nørrebro.

 

I samarbejde med de forskellige foreninger, vil vi skabe dette netværkscenter, hvor det ikke handler om at konkurrere med hinanden, men at hjælpe hinanden.

Man lægger fokus på at hjælpe disse kvinder med at udvikle deres foreninger og til at udvikle deres kompetencer under forskellige temaer. De får delt viden med hinanden og er med til at styrke hinanden.

Netværkscenteret vil foregå på den måde, at en repræsentant fra hver forening mødes i vores netværkscenter hver 4 måned.Vi har valgt at placere os centralt i nærområdet, da de organisationer vi arbejder med, er placeret på Nørrebro.

Feltarbejde

Bilbao

I vores feltarbejdsuge i Bilbao fandt vi ud af at paraplyorganisationerne ikke konkurrere med hinanden på tværs af organisationer men tvært imod er med til at styrke hinanden.  I Bilbao er der mange paraplyorganisationer hvor foreninger, projekter og innovationsideer mødes og udvikler forskellige foreninger. Hvor de i fællesskab tager hånd om de forskellige problemer og udfordringer, der opstår på tværs af foreningerne.

Irak

 

I irak var vi ude og besøge et aktivitetscenter for kvinder. Vi blev præsenteret for de forskellige psykologer og andre medarbejdere på stedet, hvor vi hørte lidt omkring hvordan de arbejder derude. I Irak er der ikke mulighed for fonde søgning eller bevillig fra kommunerne, man modtager penge fra nogle donation bokse som er stillet på hellige grunde.

PCDO – model (samskabelse)

 

Vi har valgt at bruge samskabelses modellen PCDO, for at kunne belyse hvordan det sociale entreprenørskab udfolder sig i et samspil mellem sektorerne og med involvering af forskellige aktører og typer af netværk. Vi ser på begrebet samskabelse som et andet perspektiv på de processer, hvor der udvikles nye tiltag inden for velfærdssamfundet.

 

Lavet af Ayan og Nada

 

 

 

 

 

pucf21-se01
pucf21-se01
pucf21-se01
pucf21-se01