I arbejdet med natur og udeliv på modul H og I, er vi som studerende blevet kastet ud i flere forskellige naturoplevelser og feltbesøg. Vi har som hold været på kanotur ved Esrum sø, på bæredygtig tur til Svanholm gods, Christiania for at se på bæredygtighed i social kontekst, Karlstrup kalkgrav for at se på fossiler og klimaforandringer, Ermelundssletten hvor vi fik indblik i hvad naturgastronomi er, Kongelunds fortet, som var et forløb over 4 dage hvor vi planlagde, udførte og evaluerede nogle udendørs aktiviteter med en børnegruppe. Disse ture har givet os nogle gode oplevelser, et stærkt sammenhold, samt værktøjer til hvordan man arbejder med og planlægger aktiviteter med/for børn i naturen.

Modulet har fået os til at reflektere over nutidens børns mangel på naturoplevelser,

som kan medvirke til et meget antropocentrisk natursyn og derfor måske manglende natur empati. Vi ser det som problematisk at flere børn er under opfattelse af at maden springer direkte op fra køledisken, og har derfor valgt at have særligt fokus på jord til bord aktiviteter for netop at give børnene en forståelse for miljø, økologi og hvor tingene kommer fra. Vi som fremtidige pædagoger ser det derfor som væsentligt at arbejde med at give børn naturoplevelser og naturforståelse, da det kan gøre dem til mere bæredygtige og miljøbevidste samfundsborgere.

Vi har arbejdet med begrebet science didaktik(2015:Broström), som i korte træk lægger vægt på underen og på den undersøgende tilgang. Vi mener at børnene får mere ejerskab og finder en evt. aktivitet mere meningsfuld hvis de selv får lov at undersøge og stille spørgsmål. F.eks. kunne et spørgsmål være; spiser en høne sten? Som en del af science didaktikken får børnene så derefter lov til at afprøve og teste deres hypoteser, så længe det er forsvarligt.

Med henblik på tematikkerne bæredygtighed, naturoplevelser(Ankjær & Møller:2018)  og naturgastronomi (Wohlgemuth:2006.) har vi planlagt, udført og evalueret en aktivitet fra jord til bord. Her var vi ude på en skole i hjertet af København, for at prøve at give børnene en let naturoplevelse og en forståelse for økologiske råvarer og årstidens gastronomiske ressourcer. Vi fortalte dem også om hvilke ingredienser man kan finde i naturen samt lærte dem basale bål færdigheder og hvordan man kan tilberede mad over bål. på vores seminar dagen vil fremlægge teoretiske argumenter for vores valgte emne, samtidig lave noget mad på trangia med grupperne.

NU12

Saoirse Markussen Furlong, Frederik Cornelius Nielsen, Charlie Munch Holmstrøm, Beth Brunemark Berg.

CPE16o-NU12
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12