Aktivitet: Natur Jeopardy.  

(Udklip af eget arbejde )

Mål: 

Målet med aktiviteten erat vise vores medstuderende, hvad vi på vores valgforløb har arbejdet med. Herunder at give dem viden om, hvordan man kan arbejde med naturen via forskellige emner og temaer.

Hvis aktiviteten skulle laves til en børnegruppe ville målet være at snakke med børnene om et givent emne og den viden de har fået gennem arbejdet med emnet forinden jeopardyen. 

Målgruppe og deltagere:

Aktiviteten kan indeholde flere deltagere og kan tilpasses afhængigt af hvor mange man er. Det er nødvendigt at være i hold, så der skal som minimum være deltagere nok til to hold. Aktiviteten bør ikke laves med mere end fire hold, da der så vil opstå for meget ventetid som gør at deltagerne kan blive ufokuserede og ukoncentrerede. Derudover bør man ikke være mere end 7-8 personer, færre hvis børnene er yngre, på hvert hold da man ellers bliver for mange til at diskutere svarende. 

Rammer og materialer: 

Da vi har valgt at lave aktiviteten elektronisk er det nødvendigt med en computer for at kunne lave Jeopardyen. Men aktiviteten kan også laves med papir og håndskrevne spørgsmål. Derudover vil man skulle bruge et rum med ro og plads til at folk kan sidde i grupper. 

Aktiviteten:

Gennem vores valgfag natur og udeliv har vi lært om alt fra, hvordan man bygger en bivuak til hvad et hvirvelløst dyr er. Vores aktivitet til seminardagen er hertil en quiz i form af en jeopardy, hvor der vil være spørgsmål omkring forskellige emner som vi har arbejdet med i undervisningen. De emner som indgår i vores jeopardy er: Lejrliv, fra jord til bord, livet i vandet, dyr på land og til sidst en blandet kategori. Gruppen deles op i fire hold, hvor de sammen kan diskutere svarene på spørgsmålene. Når holdene har svaret, vil vi komme med nogle ekstra facts om det pågældende emne. Da vi til seminardagen skal lave aktiviteten med voksne, har vi valgt at regulere niveauet, så det er alderssvarende. Til en børnegruppe, ville vi tilpasse spørgsmålene samt rammerne så de blev alderssvarende. Derudover vil man som pædagog og børn som deltagere  især skulle tænke over spørgsmålene passer til deres udviklingsniveau herunder  er det muligt at have færre kategorier eller færre spørgsmål indenfor hver kategori. 

Didaktiske overvejelser:

Forud for denne aktivitet, ville planen være at børnegruppen i en periode havde arbejdet med naturen som tema. Vores overvejelser med denne aktivitet, var at lave en slags afrunding på forløbet om naturen, hvor der ville være gentagelser af det børnene har arbejdet med. Mange børn er glade for gentagelser, og gentagelser har desuden stor betydning for børns læring og dannelse (Ligeværd, 2022). Derudover ville vi benytte os af det fælles tredje, her håbede vi på at det, at løse en given opgave sammen (her at svare på spørgsmål), kunne bidrage til der kunne opstå en følelse af samhørighed.

(Udklip af eget arbejde )

 

Af Katrine Adrian, Trine Wandahl og Josefine Fuglsang Andersen – nu02-grp7.

Litteratur:

puce20-nu02
puce20-nu02