Sanser og Natur

Målgruppe

Vi har været ude på institutionen Magneten. I en af afdelingerne som hedder bølgen.

Bølgen er en meget blandet pose. Det betyder at vi ikke konkret kan sige hvilken diagnose vores brugere besidder, men fælles ting for dem alle er at de er udviklingshæmmet med autisme. Målgruppen er derfor meget bredt. Aldersgruppen er 23-60 år.

Vi har i Modul I arbejdet med naturen og livet ude i naturen. Modul I har indeholdt ture ud af huset på naturværksteder for at skabe inspiration til hvordan vi som pædagoger kan inddrage naturen og udelivet, i institutionerne.

Natur og udelivet har givet os gode refleksioner over hvordan vi fremadrettet kan bruge naturen som et led til et pædagogisk formål.

Vores didaktiske overvejelser
Vi har til formål at skabe nye sanseindtryk, skabe interesse og nysgerrighed omkring naturen og udelivet. Det har også til formål at institutionerne selv skal kunne igangsætte aktiviteter som har relevans til naturen og udelivet. Vi vil bl.a. arbejde med sansekasser, som har til formål at give vores bruger et indtryk af naturen ved hjælp af deres sanser. Brugerne skal prøve at føle og fornemme igennem vores sansekasse uden at se hvad kassen indeholder. Kassen vil selvfølgelig indeholde ting fra naturen.

Vi har lavet en sansekasse hvor det visuelle ikke er til stede. Det vil sige at den eneste form for indtryk der er at føle. Det betyder vi begrænser borgerne så de ikke kan smage, lugte eller se det visuelle men skal føle sig til hvad objektet er. En persons perceptuelle kategoriseringer afhænger fundamentalt af personens tidligere erfaringer. Det vil sige at ved at begrænse brugere udsætter vi dem for noget de ikke er vant til.

Hvordan vil vi arbejde med vores målgruppe

Vi vil starte et forløb, hvor brugerne bliver introduceret til forskellige elementer fra naturen, og give dem mulighed for at sanse og arbejde med disse elementer fra naturen. Vi vil tage naturen med ind i deres vante rammer. På denne måde håber vi at det vil være mere overskueligt for brugerne at undersøge naturen og opnå en interesse derfor. Vi vil snakke med brugerne om, hvad de føler, tænker og sanser under aktiviteten.

”Det er barnets egen aktivitet og sansning der er udgangspunkt i barnets udvikling, og især når det gælder om at lære noget nyt” –  Bent Leicht Madsen.

Vi har været ude på institutionen Magneten. I en af afdelingerne som hedder bølgen.

Bølgen er en meget blandet pose. Det betyder at vi ikke konkret kan sige hvilken diagnose vores brugere besidder, men fælles ting for dem alle er at de er udviklingshæmmet med autisme. Målgruppen er derfor meget bredt. Aldersgruppen er 23-60 år.

Vi har i Modul I arbejdet med naturen og livet ude i naturen. Modul I har indeholdt ture ud af huset på naturværksteder for at skabe inspiration til hvordan vi som pædagoger kan inddrage naturen og udelivet, i institutionerne.

Natur og udelivet har givet os gode refleksioner over hvordan vi fremadrettet kan bruge naturen som et led til et pædagogisk formål.

Vores didaktiske overvejelser
Vi har til formål at skabe nye sanseindtryk, skabe interesse og nysgerrighed omkring naturen og udelivet. Det har også til formål at institutionerne selv skal kunne igangsætte aktiviteter som har relevans til naturen og udelivet. Vi vil bl.a. arbejde med sansekasser, som har til formål at give vores bruger et indtryk af naturen ved hjælp af deres sanser. Brugerne skal prøve at føle og fornemme igennem vores sansekasse uden at se hvad kassen indeholder. Kassen vil selvfølgelig indeholde ting fra naturen.

Vi har lavet en sansekasse hvor det visuelle ikke er til stede. Det vil sige at den eneste form for indtryk der er at føle. Det betyder vi begrænser borgerne så de ikke kan smage, lugte eller se det visuelle men skal føle sig til hvad objektet er. En persons perceptuelle kategoriseringer afhænger fundamentalt af personens tidligere erfaringer. Det vil sige at ved at begrænse brugere udsætter vi dem for noget de ikke er vant til.

Hvordan vil vi arbejde med vores målgruppe

Vi vil starte et forløb, hvor brugerne bliver introduceret til forskellige elementer fra naturen, og give dem mulighed for at sanse og arbejde med disse elementer fra naturen. Vi vil tage naturen med ind i deres vante rammer. På denne måde håber vi at det vil være mere overskueligt for brugerne at undersøge naturen og opnå en interesse derfor. Vi vil snakke med brugerne om, hvad de føler, tænker og sanser under aktiviteten.

”Det er barnets egen aktivitet og sansning der er udgangspunkt i barnets udvikling, og især når det gælder om at lære noget nyt” –  Bent Leicht Madsen.

 

 

Niklas Karlsen – Lasse Olsen – Kasper Svensson
CPF16o-NU11
CPF16o-NU11