“… en udvikling, der imødekommer de nuværende menneskers behov uden at skade fremtidige generationers muligheder for at få deres behov tilfredsstillet” (Hildebrandt, 2016, s. 19).*

Sådan kan en bæredytig udvikling beskrives.

Som pædagoger har vi mulighed for at præge børn i en bæredygtig retning. Derfor ser vi det som en nødvendighed, i højere grad at tænke bæredygtighed ind i både pædagoguddannelsen og dermed hverdagen i daginstitutionerne.

Hvordan kan 4-5 årige børn blive bevidste om deres bæredygtige vaner og er det i grunden muligt? Hvilke aktiviteter og processer kan i så fald fremme deres forståelse? Vi har gennem vores feltarbejde forsøgt at så frø til en spirende forståelse for vand som ressource, hos en mindre gruppe børnehavebørn i alderen 4-5 år.

Formidlingen af bæredygtighed til børn ser vi som en udfordring i vores kommende praksis som pædagoger. Først og fremmest må vi gå foran som nogle bæredygtigt bevidste voksne. Herfra kan vi ved hjælp af naturoplevelser og understøttende aktiviteter prøve at vække børnenes forståelse for bæredygtighed. Men hvordan?

Ved at gå sciencedidaktisk til værks; eksperimentere, være nysgerrige og undersøge fænomener som f.eks. vand, tænker vi, at man hos børn muligvis kan vække en gryende forståelse for en universel ressource, som vi må passe på. Da vand optræder i toiletbesøg, håndvask og under måltider – og ligeledes i havet, søer og åer, finder vi det som et håndgribeligt udgangspunkt for sciencedidaktiske aktiviteter.

Vores feltarbejde og empiri-indsamling har vi udført i en lille selvejende børnehave med naturprofil, nord for København. Her har vi med en mindre gruppe børn, udført tre forskellige aktiviteter med vand som tema. Vi har lagt vægt på at aktiviteterne også skal være mulige at udføre i en institution uden adgang til større naturarealer. Med andre ord, kan alle aktiviteterne udføres på en ganske almindelig legeplads og med udstyr der allerede findes i de fleste institutioner.

Under vores feltarbejde lavede vi følgende tre aktiviteter med 5-6 børnehavebørn i alderen 4-5 år:

  1. Vandstafet af forskellig karaktér
  2. Fordampningsforsøg
  3. Vandrensning gennem kaffefilter

At vække en forståelse for bæredygtighed hos børn er en kompleks opgave. Man kan nemt komme til at skræmme børn og dermed få dem til at føle afmagt. Bæredygtighed kommer os alle ved. Som pædagoger har vi med det lille barn at gøre, derfor må vi gå foran og vise den bæredygtige vej.

* Hildebrandt, Steen: Bæredygtig global udvikling. I: Bæredygtig global udvikling fns 17 verdensmål i et dansk perspektiv. Ed. Hildebrandt, Steen. Jurist- og økonomforbundet. 2016.

 

Gruppe 9: Anna Koch Larsen, Anna Boie Littauer, Ida Alexandria Bezzelt Kidmose & Sophie Egebæk Grønfeldt.
CPE16o-NU12