Vi har valgt at bruge natur og papir, som inspiration fra vores modul H & I – valgfag Kreative udtryksformer – håndværk og design.

Det vi gerne ville opnå var, at børnene ville få en forståelse for, hvordan de kunne gøre brug af de naturmaterialer, som vi medbragte, og dem som de selv var med til at samle. Materialerne kunne bøjes, bukkes osv. Hvilket gav børnene en bred vifte af muligheder for at komme frem til det udgangspunkt, som de ønskede. Eksempelvis, at et blad kunne blive et skib og blomster til kjoler. Udover naturmaterialer til at udforme deres billeder/tegninger ville der også kunne tegnes med blyanter. Inden vi gik i gang, viste vi nogle eksempler for at give dem inspiration og på den måde sætte gang i deres egen fantasi og kreativitet, og så flowet kunne starte allerede inden, vi gik ud i naturen.

Vi havde på forhånd valgt, at de skulle prøve både at arbejde individuelt, men også prøve at samarbejde om et fælles tegning/billede.

 

Anvendte teknikker & rammeforudsætninger:

Vi havde på forhånd indsamlet lidt naturmaterialer, mest fordi vi var usikre på, hvad der var tilgængeligt oppe ved institutionen, samt materialer som pap, blyanter, træ lim, sakse og børnenes egne materialer. Vi valgte at bruge træ lim, fordi børnene i den aldersgruppe (5-6 år), vi havde, selv kunne bruge en pensel til at smøre limen ud, der hvor de ønskede. Vi brugte dog en limpistol dagen efter, hvis nogen af materialerne ikke sad helt fast på pappet.

Udover det havde vi overvejet, hvordan vores rolle skulle være ift. At hjælpe børnene med deres projekt. Her har vi tænkt meget i teorien om ’Zonen for nærmeste udvikling’ af Lev Vygotskij. Men også teorien om, man træder foran barnet, ved siden af eller bag ved barnet, i forhold til hvor meget støtte, vi ville give barnet, alt efter barnets reaktion og interaktion i aktiviteten.

Formidling til børnene:

Vi havde på forhånd aftalt, hvordan vi skulle formidle vores dag til børnene. Vi var 4 voksne til 6 børn, så vi blev enige om, at det var én af os voksne, som var formidleren. Hun startede med at fortælle, at vi skulle tilbringe dagen sammen på at lave billeder/tegninger med naturmaterialer. Derefter viste vi dem nogle billeder, hvilket vi valgte at gøre, da vi ikke vidste om aktiviteten ville blive for svær, uden inspirerende eksempler. Allerede der begyndte børnene at fortælle, hvad de ville lave: en fortalte, hun ville lave en blomster-kat, en af drengene ville lave en flagermus. Så vi oplevede, at vores formidling af aktiviteten blev taget godt imod og børnene forstod hvad de blev sat i gang med.

– Cecilie, Emilie, Emma & Camilla KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H

CPF16o-KU12H

CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H
CPF16o-KU12H