Naturelementernes magi 

 

Målgruppen for aktiviteten er børnehavebørn, men kan nedgraderes i niveau til vuggestue.  

Målet for aktiviteten er en udvidet forståelse af forbrugsmønstre og hvordan vi kan bruge naturens elementer til at formindske vores CO2 udslip.  

For at gennemføre aktiviteten skal der bruges et uderum, det kan være alt fra en park, skov, græsplæne eller legepladsen i institutionen. Det uderum der vælges, skal have mere end 3 naturelemter, disse kunne være f.eks. Blomster, blade, jord, græs, sten, osv.  

Aktiviteten igangsættes med en samling, med udgangspunkt i hvordan man kan få farver på et papir. Det kan være med maling, tusser, kridt, blyanter, mm. 

Børnene fik lov til at male med maling og pensler for vi kunne skabe en relation til dem, da det ikke var børn vi kendte så godt i forvejen, derfor ville vi skabe noget fælles tredje om noget de i forvejen havde erfaringer med inden vi begav os ud i vores egentlige aktivitet. 

Dernæst har vi en samtale om hvad der findes udenfor i skoven, der findes træer med blade, blomster, jord, grene, sten, osv. Næste step er at vi går udenfor og finder naturelemter som vi har snakket om og andet hvis vi finder noget. Elementerne ligges på et bord hvorefter vi finder papir frem og bruger sciencetilgangen “hvad nu hvis” og afprøver de forskellige elementers egenskaber i at afgive farve på papiret.  

 

For at gøre aktiviteten til et forløb og komme nærmere forståelse for begrebet bæredygtighed, er det muligt at afprøve om det ville være muligt at lave tegninger uden brug af papir. Igen ved brug af sciencetilgangen: Hvad hvis vi tegner på fliser, hvad hvis vi tegner på bark, hvad hvis … Håbet for sciencetilgangen er at få børn til at komme med nye ideer der kan afprøves også kendt som “Den eksperimenterende fase” (Gilles mfl.): 

  • At støde på et problem: Hvordan får vi farver på et papir uden kemisk fremstillede materialer 
  • At blive nysgerrig: Det kan man ikke eller kan man det? 
  • At give sig til at planlægge: Finde naturelemter 
  • At finde/opdage en sammenhæng: Blomsternes farve smitter af på papiret, det samme gælder jord og blade. 
  • At komme med en konklusion: Konklusionen op problemet ja det kan man ved brug af naturelemter 
  • At beskrive sine resultater: Det kunne gøres ved de viser tegningerne til hinanden og vise hvad de har brugt til at tene med. 

 

Ved at bruge sciencetilgangen er vores forhåbning, vel at mærke, at den bruges som en inkorporeret del af pædagogisk praksis, vil opnå en idé udvikling og en fællesskabsfølelse, hvor vi er sammen om at opstille hypoteser, afprøve dem og derved bevise eller modbevise hypotesen. Vi mener det kan tages ud til at vi skal danne til verdensborgere som er sammen om at løse de miljøudfordringer vi står overfor og til dette er Sciencetilgangen en begyndende måde at kunne finde løsninger på problematikker i fællesskab samt idéudvikle til en mere bæredygtig leveform i fremtiden.   

På børnenes niveau er sciencetilgangen en måde hvorpå børnene bliver inddraget og deres input er værdifulde for fællesskabet. Det er nødvendigt at vi hjælper børnene med at formulere hvad de ønsker og vi hjælper dem til at finde de materialer de har brug for for at afprøve deres teorier og videreudvikle på deres idéer i fællesskab for på den måde at vi er sammen om at løse problemet og det kræver alles inputs.  

 

Vores didaktiske overvejelser: 

Vores mål er jo et bæredygtigt valg fremfor papir og tusser/maling, da det er noget der bruges i stor stil i daginstitutioner. Bruges det bæredygtige valg kan det være med til at nedsætte vores CO2 aftryk.  

Vi havde meget oppe og vende om der skulle males på papir med rigtig maling først da det er en modsigelse af det vi gerne vil opnå med aktiviteten/forløbet. Vi valgte at det var en nødvendighed fordi vi ikke på forhånd kender børnene og vi på den måde får skabt en form for relation til dem i et fælles tredje som vi alle kender i forvejen. Kender man på forhånd børnene kan dette springes over.  

Vi overvejede også hvor faste rammer der skulle være og hvor meget frihed børnene havde til hvad der skulle males og om de skulle pålægges at male med blomster og jord hvis de ikke havde lyst. Ud fra denne overvejelse brugte vi os selv så vi i fællesskab med de børn der ikke ville male med naturelemter kunne sige til os hvad vi skulle male og med hvilke farver/med hvad.  

Vi har overvejet hvor meget/hvor lidt der skulle indeholde, hvad naturen gør for os mennesker og hvorfor vi skal passe på den, da vi ikke ønsker at skræmme børnene ved de miljøudfordringer vi står overfor, men vi også syntes det er vigtigt for dem at kende til det bæredygtige valg da vi skal lære dem at passe på vores natur og kunne hjælpe dem til en fællesskabsfølelse i løsningen af problemstillinger, så de i fremtiden kan dannes til verdensborgere. 

 

 

pucf21-nu01
pucf21-nu01