CPE16o-NU12 

CPE16o-NU1CPE16o-NU1Mål
Vores mål er at inspirere børn og pædagoger i by-institutioner, til at arbejde med naturen i pædagogiske aktiviteter. For at nå vores mål om at arbejde med naturen, vil vi demonstrere hvordan man kan bruge naturens farver uanset institutionens beliggenhed.

 

Science metoden
Science metoden handler om at arbejde med børn på en overværende demokratisk måde, hvor fokusset er at børn og voksne skal have en eksperimenterende tilgang til aktiviteten. 
I løbet af vores modul natur og udeliv, har vi beskæftiget os med Science begrebet og udendørs undervisning, vi har fundet det vigtigt og interessant i forskellige sammenhænge og har derfor arbejdet med metoden som udgangspunkt i vores aktivitet. Science er en eksperimenterende, undrende og legende tilgang til aktiviteter, som derfor skaber et væld af læringsprocesser både for børn og voksne. Det er væsentligt at kunne rammesætte og formidle aktiviteterne på en inspirerende måde, så alle børn har lyst til at deltage.

 ivi

Aktiviteten
I vores aktivitet, er vi gået sammen med børnene ud i skoven for at finde forskellige blomster, bær, græs osv. Som vi brugt til at lave farver med. gennem aktiviteten viste vi stor interesse og undren omkring projektet i håb om at vække børnenes egen nysgerrighed, som er grundstenen for at science metoden kan virke i praksis.
Et eksempel fra vores aktivitet beskriver vores og børnenes tilgang til aktiviteten: Vi er knap nok nået ud af institutionen, da en af de studerende påpeger at et træ bøjer sig hen over fortovet.
studerende: “hey unger! har i set de her bær som vokser på træet? skal vi ik plukke dem?”
Børnene viser interesse, og de begynder straks at plukke bærene fra træet. Et par gader senere, før de studerende får øje på dem, råbte børnene næsten i kor : “Se der er flere bær !” 

 

Seminar dagen
Science metoden tager vi med os i vores aktivitet til seminar dagen, ved at skabe undren blandt de studerende og lærerne gennem vores aktivitet. Vores fremlæggelse fører de studerende gennem vores process, så de får et indblik i vores endelige produkt til aktiviteten vi lavede med børnene. Vores mål med seminar dagen, er at inspirere og vise pædagoger og studerende hvordan man i by-børnehaver kan muliggøre arbejdet med naturen på en nem og overskuelig måde, både indendørs og udendørs. Forhåbentligt vækker vi refleksive og undrende tanker om naturens brugbarhed og hvor meget man kan gøre med den.

– Julie, Emil og Rosalina

 

literatur

Warming, H. (2017). Børnesyn og børneperspektiv. I T. H. Mortensen (red.), Grundfaglig viden om Pædagogiske miljøer og aktiviteter (1 udg., s. 17-36). København: Akademisk Forlag.

Bergholdt, Lars, Friskluft og udepædagogik er godt for alle, 2011, tidsskrift 0-14.

Broström, Stig og Frøkjær, Thorleif (2015) Science i dagtilbud. Dansk Pædagogisk Forum.
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12