Overskrift: Naturens huskespil

Mål og rammer:

 • Hvad er målet med jeres aktivitet? Vores mål med denne aktivitet, er at skabe interesse og viden om naturen. Vores mål er også at styrke hukommelsen samt skabe relationer.
 • Hvem er målgruppe/aldersgruppen? vores målgruppe er primært rettet mod dagtilbud men denne aktivitet rækker sig til alle aldersgrupper.
 • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til) Denne aktivitet kan rumme både et stort og et småt deltagerantal.
 • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?) De fysiske rammer til denne aktivitet, forgår ude i naturen. (skov, mark, strand) materialerne er genstande fra naturen som du selv vælger. (blade, bær, grene). Materialer som papir og tusser og et tæppe skal man også have med.

Indhold: 

 • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten? Aktiviteten handler om, at du tegner en firkant med 6 felter i. Derefter finder du 6 genstande fra naturen som du placerer i dine 6 felter hvorefter du ligger et tæppe over. Inden aktiviteten, bliver deltagerne delt op i hold med 4 deltager på hvert hold. Derefter laver de deres egen firkant med 6 felter. De skal nu stå overfor din firkant med de 6 felter. Du trækker tæppet væk og de har derefter 10 sekunder til at huske hvor du har placeret dine 6 genstande. Det nu op til deltagerne og finde de samme ting ude i naturen og placere dem det samme sted som du har gjort i deres egen 6 felter. Hvert hold får 1 point for hver rigtig genstand de placere samme sted som dig. Hver information om genstanden fra naturen giver også 1 point, det kunne for eksempel være navnet på genstanden osv. Holdet med flest point har vundet.
 • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser. Vores didaktiske overvejelser gik på at vi ville skabe viden og interesse for naturen. Et af hovedelementerne inden for didaktik er refleksion og vurdering af praksis så vores overvejelser var også hvordan vi skulle skabe rammerne om en aktivitet der ville ramme en bred målgruppe og hvilken teori vi kunne benytte.
 • Teori:

  Inklusion

  Det fælles tredje

  Samspil og relation

  Etik

  Dannelse

  Lavet af Daniel Jørgensen og Stefan Pedersen. (inspirationsblog)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
puce20-nu02