Tema

Kunst i naturen

Målgruppe (læringsforudsætninger)

Fra 1-2 klassen. Børn i skolefritid kan forholde sig til abstrakt viden.

Denne aktivitet forudsætter har børn har opbygget kompetencer inden for konstruktionsleg.

Konstruktionsleg er det at bygge en model af materialer som f.eks. træ, plastic, sand osv. Gennem konstruktionsleg kan barnet bearbejde sine oplevelser og indtryk, løse problemer og bruge fantasien.

Didaktiske forudsætninger (sociokulturelle, psykologiske og praktiske forudsætninger) (Rammefaktorer)

Naturen har næsten uendelige mange muligheder for børn at opdage noget i, derfor har vi via konstruktionsleg prøvet at skabe en ramme for hvad børnene skal lære.

Årstiderne fungere som en form for benspænd, da vejr og vind begrænser udtrykkene. VI bruger også benspænd som en arbejdsmetode til at formgive mønstrene direkte på naturens flader.  Vi har via disse benspænd opdaget nye arbejdsmetoder, og bruger udfordringerne som en del af en arbejdsmetode.  Derfor er det også vigtigt at dokumentere arbejdet undervejs.

Overordnede mål (formål)

Vi vil med denne aktivitet forsøge at understøtte børns muligheder for at inddrage kunst og kultur som en del af et undervisnings og læringsrum

Indhold / stofvalg:

– Mandals – børn lære om spejling, mønstre og gentagelser.

– Overfalder/struktur – Naturens råvarer – Blade, bær, sten, bark, osv.

Forberedelse / tilrettelæggelse

Vi tog selv ud i naturen og prøvede at lave noget landart, og eksperimentrede med forskellige materiale, såsom blade, sten og bark. Vi tog noget materiale med hjem og arbejdede videre med. På dagen, inden aktiviteten, lavede vi et skattekort over parken, og forberedte poster.

Metode / udtryksform (Læreprocessen)

Vi bruger naturen som et læringsrum, eks. Matematisk forståelse. Det er en arbejdsmetode man kan inddrage i f.eks. billedkunst/matematik.

Afprøvelse af aktivitet.

Tegn på motivation:

Børnene er undersøgende og nysgerrig efter hvad vi skulle, stillede spørgsmål til os undervejs, de var ikke bange for at gå ingen på trods af at de ikke havde prøvet at lavet mandalas før.

Kildehenvisning:

Skole og fritidspædagogik – Morgens Sørensen, Akademisk Forlag, 1. Udgave, 2. Opslag, 2015

Æstetik og læring – Merete Sørensen, Bennyé D. Austing, Hans Reitzels Forlag, 1. Udagave, 2006

Gruppe 5: Nurgül Kartal, Farhaneh Abolhosseini, Jakob Nygaard, Lena Windfeld-Schmidt
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I