Vi har arbejdet med natur og udeliv på modul H og I. I gennem modulet har vi været meget ude, for at få egne naturoplevelser, og brugt uderummet som læringsmiljø. Vi startede med en kanotur som hold, ved esrum sø. Her lærte vi hvordan man kan klare sig i naturen, når bare man har det rigtige grej og udstyr med sig. Derudover har vi været en del af et forskningsprojekt, som omhandler bæredygtighed i pædagogisk praksis. Dette har resulteret i et stort fokus på bæredygtighed, og hvordan vi passer på, samt bevare naturen. Vi har brugt bålet/trangia som samlingspunkt på mange af vores udflugter, og er derfor godt rutineret i bålaktiviteter. Vi har lavet naturmad, og lært en del om naturens eget spisekammer. Vi føler os godt rustet, og har nu en masse værktøjer, som vi kan tage med os videre i vores arbejde med natur og udeliv i praksis.

På vores udflugter har undervisere og medstuderende draget nytte af science didaktik(2015;Broström), som er en metode at undervise på. Det handler om at være nysgerrig og undersøgende, på en måde så målgruppen selv kommer frem til svar på deres spørgsmål, bl.a. ved at afprøve forskellige teorier.

Vi har efter vores naturoplevelser ude af huset, være samlet på carlsberg til opsamling, og undervisning i naturforståelse.

Som en del af modulet har vi været ude at lave feltbesøg. Vi har samarbejdet med et bosted for voksne med autisme spektrum forstyrrelser, hvor vi har lagt en plan over hvilke aktivitet vi gerne vil arbejde med. For at komme i gang med vores aktivitet har vi benyttet os af den didaktiske aktionslæringsmodel, som hjælper med at forberede, udføre og bearbejde et projekt. Vores projekt har omhandlet bålaktivitet, hvor vi arbejder med mad over bål. Vi vil have fokus på naturen, og naturens eget spisekammer, samt et fokus på at få implementeret bæredygtighed i projektet. Under felt besøget oplevede vi hvordan beboerne havde en enorm sanseoplevelse, og var utrolig fokuserede på alt hvad der skete omkring dem.

Til seminar dagen vil vi give et indblik i hvad, og hvordan vi har arbejdet med natur og udeliv, ved at inddrage elementer og erfaringer fra vores feltbesøg. Da vores målgruppe er voksne med autismespektrumforstyrrelser, har vi sat os ind i hvad der er vigtigt i arbejdet med netop denne målgruppe. I og med at forudsigelighed og gentagelser er vigtige elementer i arbejdet, har vi haft fokus herpå. Det vil vi komme nærmere ind på til seminar dagen.

 

NU12-grp 1

Mathilde Hansen og Louise Olsen Green
CPE16o-NU12
CPE16o-NU12