Naturformidling og bæredygtighed i vuggestuen

Valgmodul: Natur & udeliv

Gennem modul H og I  har vi på vores hold været på en del ture. Det hele startede ud med en kanotur, med overnatning ude i skoven. Vi har yderligere været på tur til en kalkgrav, et økologisk landbrug, Christiania, Naturværkstedet, lavet mad med naturens urter og meget andet.

 

Vi har gennem modulet arbejdet meget med bæredygtighed. Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på. Ordet bæredygtig bliver ofte brugt, når man taler om at passe på jorden, og om at give jorden videre til næste generation i lige så god stand, som vi overtog den. De valg vi træffer kan have konsekvenser, som man måske ikke kan se i dag, men som kan have betydning langt ude i fremtiden.

Gennem vores valgmodul har vi valgt at fokusere på børn i alderen 0-3 år, hvor vi er nysgerrige på om de har forståelse for naturen og bæredygtighed, da vi fandt det problematisk at finde viden herom. Dertil har vi undret os over, hvordan man kunne arbejde med bæredygtighed med 0-3 årige. Er det for tidligt at arbejde med bæredygtighed i vuggestuen? Vil børnene få noget ud af det? Hvis vi arbejder med naturforståelse i en tidlig alder, vil det så give børnene større forståelse for bæredygtighed på sigt?.  

I vores feltarbejde, afprøvede vi en aktivitet med vuggestuebørn med fokus på naturforståelse og sociale relationer. Vi havde placeret forskellige genstande på legepladsen, som blandt andet bestod af plastik kopper, kuglepenne, sølvpapir og almindelig hvidt papir. Børnene skulle herefter ud på legepladsen og opdage samt sanse disse genstande og hvad der ellers fandtes på legepladsen. Ved at bruge naturen som rum for udfoldelse, gør børnene erfaring med sansning af forskellige redskaber, og der bidrages til en grundforståelse for natur og miljø. De kernebegreber vi arbejder med under dette forløb er naturbevidsthed, sansning, nysgerrighed og naturformidling.

Vores didaktiske pointe med aktiviteten er, at vuggestuebørnene i fællesskab stifter bekendtskab med naturen. Vi vil udvikle børnenes nysgerrighed til at beskæftige sig med naturen, samt bestræbe os på at understøtte børnenes forståelse for den, så de dertil kan gøre sig nye erfaringer indenfor natur og naturfænomener. Alt dette foregår i et socialt samspil, hvor børnene spejler sig i hinanden. Målet er at de forhåbentligt fremadrettet vil lære at passe på naturen.

 
CPE16o-NU12