Målgruppen jeg har arbejdet ud fra og med, er børn i dagtilbud. Aktiviteterne kan både bruges til vuggestuebørn og børnehavebørn. Man bør have overvejelser med angående hvilke forudsætninger børnene har, hvordanman kan bevare fokus og visualisere aktiviteten.

Aktiviteter

Mit ønske har været at udfører et par aktiviteter med børn, som involverer deres sanser, motorik og som afprøver deres grænser og forhold med naturen.

Sansekasserne skal indeholde ting der findes i naturen, som skal italesættes mens legen står på. Hvad er det vi finder nede i kassen og hvor hører den til i naturen? Sansekasserne har også den fordel at kunne bringe naturen indenfor.

Forhindringsbanen er heldigvis allerede lavet i forvejen, af naturen selv. Her skal man blot overveje ruten for banen og hvilke slags forhindringer der skal indgå, om der skal kravles, krybes, hoppes, rulles, eller hvad der skal gøres.

Da mange børn i dag, går i institution i byen hvor der er langt til natur og skov, synes jeg det er vigtigt at inddrage naturen så meget man kan i sin dagligdag, uanset hvor småt det kan synes at være.

Formål med aktiviteterne

Formålet med sansekasserne og forhindringsbanen er at rykke grænser. Det at rykke grænser kan være en god vej til at få en succesoplevelse som kan være med til at styrke ens selvværd. Jeg mener at naturen er det mest oplagte og bedste sted at udforske og afprøve sine grænser på.

Ellen Beate Sandseter siger dette om det at rykke grænser ”for at børn skal kunne udvikle sig er de afhængige af at få lov til, at prøve grænser af og gøre ting der er nye og spændende, og hvor udfaldet er lidt uforudsigeligt. Spændingen driver dem til erkendelser af hvilken slags kompetencer de har i forhold til de udfordringer der er i deres miljø.”

Børn har netop brug for at udfordre deres vante miljø, med et nyt og uvant miljø, og danne sig et kendskab over hvad natur er og hvordan man kan bruge den, og ikke mindst hvor den befinder sig i sit nærområde.

Perspektivering

 Sciencepædagogik er en ny tilgang til læring. Det er fremgangsmåde hvor man inddrager naturen og dens fænomener. Børnene får en ny forståelse for naturen som fx hvad vi kan bruge naturen til osv. Sciencepædagogik bygger på børnenes nysgerrighed og tager udgangspunkt i børnenes interesser, som vi i samspil med børnene undrer os over og udforsker

Ved at bruge naturen sammen med børnene har vi muligheden for at videregive et natursyn til børnene der er skabt på baggrund af bl.a. deres erfaringer. Vi som pædagoger har et ansvar for at vise børnene hvordan vi kan bruge naturen og hvorfor vi skal passe på den.

 

Christian Mogni-Jensen

CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11