Børn kan hurtigt miste interessen for dyr, planter eller ting hvis der forekommer alt for lange forklaringer når de enten er i gang eller skal i gang med en aktivitet.
Derfor er det som pædagog godt at have viden omkring hvad en naturoplevelse omhandler og hvad børn skal gennemleve når de er i færd med en oplevelse i naturen.
En naturoplevelse forgår oftest i naturen, om det så er ved strand, skov eller park men kan også sagtens forgår andre steder. Det handler om nysgerrighed vækkes og opmærksomheden skærpes og børnene har en lyst til viden omkring formidling af naturen.

I ART teorien præsenteres to typer af opmærksomhed og henviser til sundheden ved at opholde sig i naturen.
Ved naturoplevelser gennemlever børnene de 3 oplevelsesfaser som er vigtige for deres læringspotentiale.
Det at opholde sig i naturen er ikke kun godt for oplevelser og læring men der sker også noget med børnene mentalt og helbredsmæssigt. Børn udvikler sig ikke kun personligt men også fagligt i naturen fordi de ikke kun bevæger sig men samtidigt indsamler viden om deres omgivelser.
Udover et oplæg har jeg valgt at have en aktivitet med i form af et dyr hvor der i grupper skal tages stilling til hvad det er for et dyr, dette sker ud fra observationer af dyrets farve, størrelse, kropslængde, hale længde og udseende. Dyret vil gå på rundt hvor det vil være muligt at undersøge det nærmer. Det er en god ide at medbringe en lineal til opmålingen af dyret.
CPE15o-NU11