Billedresultat for touch grass

Vi tager hånd om naturen

Indledning 

Inden for specialområdet, arbejder man med fysiske og psykiske handicap, kognitive problemstillinger og sanseforstyrrelser, hvorfor vi mener det er oplagt at lave en sanseaktivitet målrettet mod personer med sanseintegrationsforstyrrelser.

Kort fortalt er sanseintegration en naturlig proces i vores hjerner, der organiserer den information vi får fra vores sanser. Det er den næring for hjernen, som mad er vores kroppe. Alle mennesker har sanseintegration, men på forskellige niveauer. (Ayres, Sanseintegration hos børn, 2007)

Et menneske har i alt 7 sanser, og det er gennem bearbejdelse af information fra disse, vi oplever og forholder os til verden.

De 7 sanser er:

  • Den visuelle sans (synssansen)
  • Den auditive sans (høresansen)
  • Den olfaktoriske sans (lugtesansen)
  • Den gustatoriske sans (smagssansen)
  • Den vestibulære sans (labyrint- og ligevægtssansen)
  • Den taktile sans (berørings- og følesansen)
  • Den proprioceptive sans (muskel-ledsansen, stillingssansen og det kinæstetiske (‘bevægelsessansen’))

Beskrivelse af sanseaktivitet (med et snært at natur)

Vi har som nævnt valgt at fokusere på sanseintegration, og dette vil vi gøre i form af en sansekasse aktivitet. Vores mål med denne aktivitet er at få deltagerne til at benytte sig af så mange sanser som muligt, samtidig med de gætter indholdet i sandkasserne. Det vil vi gøre ved at lave tre kasser med forskelligt indhold, som deltagerne skal røre ved, uden visuel kontakt. Vi vil teste om det er muligt for os, at interferere med deltagernes sanseintegration, ved at tilføje elementer i aktiviteten, der kan have en forstyrrende effekt for deltagernes primære mål med aktiviteten – at gætte det rigtige indhold i kasserne. Det vil være visuelt, auditivt, olfaktorisk og gustatorisk.

For at sætte et større fokus på naturen og bæredygtighed, har vi valgt at kasserne skal være af genanvendeligt materiale og indhold vil være af diverse naturelementer, der er nøje udvalgt til aktiviteten. Her finder man blandt andet en række forskellige teksturer, størrelser, dufte mm.

Vores aktivitet udspringer sig fra fælles erfaringer fra social/specialområdet, hvor vi har har stiftet bekendtskab med sanseintegration hos udviklingshæmmede. På dette område arbejdes der særligt med sansestimulering, i form af arousal og snoezelhus.

Målgruppen for aktiviteten er bred og i dette tilfælde har vi valgt at tilpasse aktiviteten til seminar dagen, så deltagerne vil blive udfordret efter gruppens eget niveau, som pædagogstuderende.

 

Aktivitet ud fra SMTTE model


Sammenhæng

Aktiviteten hænger sammen med målgruppens sanseintegrationsforstyrrelser. Som nævnt kan personer med fysisk, psykisk, kognitive udviklingsforstyrrelser have begrænset, hæmmet eller nedsat sanseintegration. Dette vil vi sætte i spil med vores aktivitet, hvor deltagerne skal prøve at få forstyrret deres sanser.

Mål

Vi vil gerne opnå en grad at forstyrrelse af deltagernes sanser. De skal have fokus på at være i kontakt med deres taktile sans, da de skal røre ved forskellige ting fra naturen i blinde.

For at forstyrre deres sanser vil vi give dem høretelefoner på, for at stimulere deres auditive sans. Derudover vil vi prøve at skabe nogle forstyrrende lugte og evt. skabe noget visuel forstyrrelse. Dette gør vi for at skabe en forståelse af målgruppens udfordringer ift. sanseintegration.

Deltagerne får lov at føle sig frem i de tre kasser, og skal efterfølgende fortælle os hvad de tror de har rørt ved. De må gerne lugte til deres fingre undervejs, og hvis de har mod på det, smage.

Tegn

Vi håber at se at deltagerne har svært ved at fokusere på aktivitetens formål. Dvs. hvis aktiviteten forløber som vi gerne vil, kan deltagerne have svært ved føle sig frem til hvad der gemmer sig i kasserne. Derudover håber vi at deltagerne løbende giver udtryk for hvor forstyrrende alle elementer er tilsammen.

Tiltag

Vi vil have tre sansekasser, hvor vi gemmer tre ting fra naturen bag et klæde. Deltagerne skal derfor stikke hånden ind og mærke, uden at kunne se hvad der gemmer sig. Dertil har vi høretelefoner med musik i, og vi kommer til at skabe noget visuel forstyrrelse med billeder og video på projektoren.

Evaluering

Som udgangspunkt skal aktiviteten give deltagerne et indblik i målgruppens begrænsninger ift. sanseintegration. Optimalt skulle aktiviteten foregå ude i naturen, da målgruppens sanser kommer på overarbejde, på eksempelvis en skovtur. Vi vil skabe en forståelse for en gruppe menneskers udfordringer med at bearbejde sanseindtryk, hvor naturen er en stor sanselegeplads fyldt med mange forskellige stimuli.

 

Litteratur

 

  • Ayres, A. J. (2007). I Sanseintegration hos børn. København : Hans Reitzels forlag
  • Agerholm, H.( 2013), “Sanser og stimulering af det præmature barn” i : “Bogen om det præmature barn”

pucf17-nu02
pucf17-nu02
pucf17-nu02
pucf17-nu02