Natur og Udeliv puce18-NU02

Gruppe 5

Claes Nielsen (paed185715)

Gezim Beciri (Paed185692)

Maria Lipke Andersen (paed185375)

Maria Balea (paed185126)

Nedbrydere-Zoo 

Vi har valgt at bidrage til seminar kataloget med et forløb med nedbrydning-zoo. Forløbet bestod af indsamling af tre forskellige smådyr og indretning af terrarier. Vi har derudover valgt at lave et terrarie uden dyr for at kunne observere og sammenligne de forskellige nedbrydningsprocesser. De dyr vi har valgt til vores forløb har været: snegle, regnorme og bænkebidere. Af organisk materiale har vi brugt æble, agurk og blade. Vi har derudover sat nogle få styks affald i hver enkelt terrarie: en kapsel, et styk glasskår og metalclips. Vi har fulgt nedbrydningsprocessen i hvert enkelt terrarie. Vi har valgt at benytte et digitalt redskab kaldet Timelapse for at dokumentere nedbrydningsprocessen. Efter ca. en uges tid har vi set at der er sket noget nedbrydning på det organiske materiale. De andre materialer var ellers intakte. Hvis vi havde haft længere tid til dette forsøg, ville vi måske have set æblet, agurken og bladet blive nedbrudt og blive til jord. 

Regnorme

Regnormen er en nedbryder, de findeler det døde materiale på den måde er det nemmere for regnormen at spise alt muligt forskelligt, heriblandt svampe og alger som findes på de visne blade og dyr. Når regnormen spiser alle disse ting, vil alt blive nedbrudt og helt ny jord opstår. Der er mange dyr der lever af regnorme, heri blandt dyr som fugle, frøer, grævlinge (Bendix, u. å .)

Bænkebidere

Bænkebidere spiser halvt nedbrudte blade, grene, træstubbe og træstykker. De kan også godt lide alger og svampe. Bænkebiderne er meget vigtige for nedbrydningen af de døde plantedele i skovbunden. De tilhører den gruppe af dyr, man kalder nedbryderne. Alle de blade der falder ned hvert efterår bliver spist og findelt, så de næringsstoffer som bladene indeholder kan blive frigjort igen – og brugt af træer og andre planter, når de skal vokse (Bendix., u. å.).

Snegle 

Snegle er også vigtige nedbrydere. Sneglen rasper med sin tunge tynde lag af bark og grene, svampe og bakterier der vokser på dem. Mange snegle spiser også svampe og bløde plantedele, døde planter og dyr (Bendix M. , u. å.)

 

Formål og faglige tanker bag aktiviteten

Med vores nedbrydere-zoo forsøg vil vi gerne sætte fokus på hvordan man kan formidle natur og naturvidenskab i børnehøjde gennem forsøg og eksperimenter. Målet bag forsøget er at give alle børn mulighed for deltagelse, og en følelse af respekt for dyr samt en fornemmelse af sammenhæng mellem ting i naturen: 

Alle mennesker skal kunne forholde sig til de omgivelser, de lever i. Omgivelserne (miljøet) formes af de mennesker, der deltager i den demokratiske debat” (Systime, 2020). Heraf er det pædagogens rolle at skabe et miljø hvor børnene kan forholde sig til naturen, gennem oplevelser og eksperimenter.

Ved indretning af terrarier vil børnene blive inspireret af at betragte de forskellige dyr. Deres oplevelser af dette vil stimulere deres nysgerrighed, åbne for nye erfaringer, og gøre dem opmærksomme på de bestemte dyr. Det vil derudover give dem en mulighed for at se en værdi i at håndtere et dyr der skal behandles med respekt og skabe et miljø hvor dyret kan trives. 

Derudover er vores tanke bag et terrarie-forsøg som også indeholder skrald, at skabe bevidsthed hos børnene omkring betydningen af at smide affald i naturen, og hvad  det har af konsekvenser for miljøet. Under sådan en process har man mulighed til at inddrage børnene i samtale omkring bæredygtighed, og på  længere sigt  klæde dem på i at kunne bidrage til opnåelse  af FNs-Verdensmål for bæredygtighed.

Ikke mindst har man mulighed til at skabe et læringsmiljø hvor børnene kan tilegne sig viden om talmængder, og geometri, da dyrene har forskellige udseende såsom striber, prikker, forskellige størrelser osv. På den måde kan der anvendes science pædagogik i børnehøjde ved at gøre børnene nysgerrige og forundrende over hvad de ser og tror, samt lade dem selv undersøge, i stedet for at give dem svar på forhånd:

“Det er ikke faglig matematik, vi taler om. Det er en gryende opmærksomhed på lovmæssigheder – tal, mængder, former, geometriske figurer. En del af verden, som børn naturligt er optagede af” (EVA, 2018). 

Beskrivelse af aktiviteten på seminardagen

Vi vil på Seminardagen fremlægge vores tanker bag indretningen af vores “nedbrydnings zoo” for vores medstuderende, hvorefter de selv i grupper skal indrette deres eget terrarie, til et selvvalgt dyr. De vil blive bedømt på forskellige kriterier, hvor vi udpeger en vinder. Vi sørger for alle remedier der skal bruges, til workshoppen.             

                                                                                                                                                    

Bibliografi

Bendix, M. (u. å .). Regnorm. Hentet 18. 10 2020 fra Skoven-i-Skolen: https://www.skoven-i-skolen.dk/content/regnorm-1

Bendix, M. (15. 10 u. å.). Snegl. Hentet 2020 fra Skoven-i-Skolen: https://www.skoven-i-skolen.dk/content/snegle-0?fbclid=IwAR37DVE1nPUtoQGbpAeE8ON21N0dueClvz45lWQ4mEDGzaadYmCX_ts24y4

Bendix., M. (u. å.). Hentet 15. 10 2020 fra Skoven-i-Skolen: https://www.skoven-i-skolen.dk/content/b%C3%A6nkebider?fbclid=IwAR3sGFZuf4HN4hql8PlO8A3D_qJktqUAS4rl4nEu3xjAbUdsHNqjCrxaoCM

EVA. (22. 05 2018). Matematisk opmærksomhed åbner børns verden. Hentet 19. 10 2020 fra https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/matematisk-opmaerksomhed-aabner-boerns-verden?fbclid=IwAR1TT66CITTWMUsuUa-IBYesYxsvT64mewPbr-r-tLTH3fWaJOUCgWe-Thc

Systime. (2020). Hentet fra https://paedagogik.systime.dk/?id=250

 

puce18-nu02
puce18-nu02