Vigtigste anvendte teknikker, faglige kernebegreber og didaktiske pointer:

Didaktisk set, bruger vi primært LOOP-modellen til at analysere både vores enigma og mediepædagogiske aktivitet, da modellen kommer godt omkring vigtige pointer inden for det mediepædagogiske, som er teknik, æstetik og kreativitet, kultur, ramme, og tema. Da LOOP-modellen ikke indeholder et mål-loop, bruger vi tema-loopet, til at idealisere et mål. Vi har også brugt forskellige begreber som vi har lært i løbet af VK, herunder:
Digital dannelse

Media literacy 

Identitet indenfor digitale medier

Digitalisering 

 

Vigtigste rammeforudsætninger for jeres tiltag/aktivitet/proces: 

  • En forudsætning er blandt andet at børnene skal have iPad/telefon/computer til rådighed. 
  • Der kommer til at være udklædning og kostumer til rådighed.
  • Der bliver sat en green screen op, hvor børnene kan optræde og leve sig ind i de valgte roller. 
  • Der kommer til at være nogle plader, hvor indstillingerne står på. Her kommer der til at være en knap, børnene kan trykke på, hvis de ikke er i stand til selv at klare det. 

 

(Den mediepædagogiske aktivitet)

  • Børnene skal have en telefon med kamera, ellers er der kameraer til rådighed, som børnene kan gøre brug af. 
  • De skal ud i naturen og tage billeder af den, for at få inspiration til en fortælling senere hen. Det kan for eksempel være en pind, et træ eller græs. 
  • Senere hen skal pædagogerne stille et redigeringsprogram til rådighed for børnene. Her skal de sammen lave en historie ud fra den fantasi de fik, da de var ude og gå tur og tage billeder af naturen. 

 

Formidling af tiltaget herunder hvordan det formidles til brugerne/faglige kolleger: 

 

Det er vigtigt at pædagogerne er klar til at hjælpe børnene med at være til rådighed, hvis børnene har brug for hjælp til hvordan man gør brug af fx kamera og redigeringsprogrammer, for at færdiggøre deres aktivitet. Derudover er det vigtigt at man fortæller og sparrer med sine kollegaer omkring aktiviteten, så alle er klar over hvordan den skal foregå, da vi helst ikke vil forvirre børnene. Udover det, er det vigtigt at pædagogerne på forhånd selv ved noget om digitale medier, for bedst muligt at kunne hjælpe og vejlede børnene undervejs. Vi mener det er vigtigt at have digitaler færdigheder, i et samfund hvor det kræves for at blandt andet også at kunne starte på en uddannelse, hvor det kræves at have computer, og således kunne begå sig på internettet.
pucf19-md01