Noahs ark

Slip dit indre dyr løs med NOAHS ARK”

Føler du dig blind i hverdagen så prøv NOAHS ARK 
En leg der udfordrer dig fysisk og psykisk. Du lærer dine sanser at kende og lære at stole på dig selv og andre. 

 


Mål og Rammer:

Vores mål med aktiviteten er at fremme ens motoriske sanser både grovmotorisk, men også en anelse finmotorisk, derudover fremmer vores rent fysisk aktivitet plasticiteten i hjernen. Sociale fremmer vores aktivitet sociale relationer, tillid, samarbejde og kommunikation både verbalt og diverse andre kommunikationsmuligheder. Og til sidst arbejder vores aktivitet med at appellere til flere personer. 

Deltagere: 

Vi er 18 deltagere eller 9 hold på seminardagen, men antallet af deltagere kan variere meget alt efter tid og plads.  

For at lave aktiviteten kræver det at man har:

En hal, madrasser, bomme, balancebomme, puder, skumplint, kegler og materiale til bind for øjnene og eller andre objekter man kan overkomme.

Indhold:

Alle går sammen 2 og 2. vælg en på ca. samme størrelse i forhold til bedre at fysisk kunne støtte sin makker, og hjælpe sin makker med ikke at slå sig. Hvert par skal fortælle hvilket dyr de er og sige det højt, og man kan ikke vælge det samme dyr, ellers må man vælge noget nyt. Efterfølgende får de at vide de skal bevæge sig som dyret når de skal over forhindringsbanen, som vi beskriver om lidt. Makkeren behøver ikke at bevæge sig som det valgte dyr, men bare hjælpe og navigere. Når alle er kommet over bytter man og tager en tur til. Hvor de får lov til at vælge nye dyr. Vi laver et område, med skumplint, balancebomme og andre forhindringer, som man skal over uden at røre gulvet. Personen som skal over forhindringsbanen har bind for øjnene, og makkeren skal hjælpe personen igennem banen ved at følge, snakke og fysisk støtte personen. Hvis man rører gulvet skal man starte forfra på forhindringen, fra det sted man rørte forhindringen først. Inden spillet starter bliver der fortalt en historie om at hvert par er et dyr og de skal over vandet på drivtømmer over til Noas ark.

Teori:
Fysisk:

Vi vælger at fokusere på nærsanserne, herunder den Vestibulære sans, som omhandler ligevægt og balance, den Kinæstetiske sans, som omhandler bevægelse, kropsbevidsthed og hvor man befinder sig i forhold til sine omgivelser, og til sidst den Taktile sans, som omhandler berøring. (Anne Bahrenscheer, 2018)

Alle disse nærsanser kommer i spil, fordi man skal kunne mærke hvor man er i rummet uden at kunne se noget, man skal også kunne holde balancen for ikke at falde dette sker uden at man kan se noget, til sidst har man den taktile sans i og med at man føler og mærker sig frem til hvad det er for nogle objekter man interagere med. Her kan man eksempelvis undersøge om den er glat eller ru, om man kan holde fast eller glide af, om den er tung eller let, er den brugbar som fast støtte eller som et objekt man kan flytte i en ønsket retning. Genkender man objektet ved berøring kan man også bruge det mere hensigtsmæssigt. (Bahrenscheer A. &., 2018)

Vi vælger at udforme banen og aktiviteten således for at skabe et berigende og stimulerende miljø, ved blandt andet at introducere nye indtryk og handlemuligheder der tvinger en til at skabe nogle nye handlingsmønstre. Denne form for stimulering er med til at øge plasticiteten i hjernen hos vores deltagere. (Lundbye-Jensen, 2009)

Socialt:

Vores aktivitet lægger op til at man kan arbejde med tillid og samarbejde. Tillid i form af tillid til sin makker, samarbejde i form af at samarbejde med sin makker. Kommunikation er også et vigtigt element da man skal kunne kommunikere med sin makker. Hvis der allerede er eksisterende relationer, kan man bygge videre på relationen, så der er rig mulighed for at bygge videre på en relation. Hvorimod hvis deltagerne ikke kender hinanden på forhånd så kan man eventuelt gør aktiviteten lettere så det ikke virker for intimiderende, her kan den dog bruges til at skabe nye relationer. (Redbarnet, 2022)
Vores aktivitet kan bruges på begge måder, men generelt virker det som en teambuilding aktivitet i mellemniveau. 

Aktivitetens opbygning:                                                                                       

Vi har valgt, at man skal bevæge sig som et dyr for at appellere til en bredere befolkningsgruppe. Med udgangspunkt i Caillois karakteristika beskrives 4 hovedelementer i leg, agon har fokus på konkurrence, alea er elementet af tilfældighed og chance, mimicry går ud på at imitere og ilinx som er baseret på en følelse af ros. (Callois, 2014)

Med Caillois karakteristika kan vi således se hvordan vi får mimicry ind i vores aktivitet.
Der er allerede agon, i form af nogle kan få en følelse af at konkurrere om først at komme igennem banen. Og ilinx er til stede i spændingen/rosen/faren ved at have frataget sig sit syn. 

 

Kilder: 

Anne Bahrenscheer, K. K. (2018). I K. K. Anne Bahrenscheer, Bevægelse, leg og sundhed – i dagtilbud (s. 147-165). Kbh: Hans Reitzel.
Bahrenscheer, A. &. (2018). I A. &. Bahrenscheer, Bevægelse, leg og sundhed – i dagtilbud. (s. 59-70). kbh: Hans Reitzel.
Callois, R. (2014). I R. Callois, Mennesket, leg og spil (s. 127-143). København: Akademisk Forlag.
https://redbarnet.dk/media/2992/lege-sammen.pdf?fbclid=IwAR2CZU7sh5RByhbl_D12JyMY_J2vFhpT_Om8G9A_8F-bw4AQtcsfSU92ZKQ
Lundbye-Jensen, J. (2009). Motorisk indlæring – Hvordan bliver vi bedre til det, vi gør?, s. 53-67.

Af

Büsra(Paed200267), Thor( paed195571) og Kamilla(paed200163)

pucf20-sb01 (Sundhedsfremme og bevægelse) 

pucf20-sb01
pucf20-sb01B
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01
pucf20-sb01