Vi har lavet en aktivitet der omhandler at skabe forståelse og interesse indenfor sociale medier fra en tidlig alder, så man har mulighed for at sætte en ramme og give et indblik, og forståelse til børn så de har en idé om hvad man kan gøre og muligvis ikke må gøre på de sociale platforme. 

Mål og rammer:

Vores mål er at give børnehavebørn 3-6 årige, en begyndende bevidsthed om sociale medier og internettet. Det kan man gøre ved først at vise dem hvad en Facebook profil er og derefter bede dem om at lave en papirversion af Facebook selv. Budskabet er at kunne vække en bevidsthed om at man kan kommunikere med billeder og sine historier.

Man kan ved samme lejlighed snakke med dem om hvordan de har det med at dele billeder af dem selv og om der er billeder de ikke har lyst til at dele.

Denne aktivitet egnes bedst til en gruppe på max 2-3 børn. Ellers bliver der travlt ved skærmen og det er svært for en voksen, at lytte til det børnene fortæller dem samt at tage stilling til de uddybende spørgsmål.

Det er bedst hvis man har adgang til at kunne tage billeder med en iPad og har adgang til en printer der nemt kan printe fra iPad.

Indhold:

Øvelsen indeholder to dele:

Første del kræver at der er adgang til en Facebook profil, hvor det børnevenligt indhold samt ikke private eller sårbare materiale.

Når man har sin Facebook profil sætter ejeren sig med børnene, og kort fortæller hvad det er. Børnene skal dog helst selv gå på opdagelse selv mens den voksen indtager en bagved position og primært bidrager lyttende ører og er klar til at svare på spørgsmål og evt. selv stiller spørgsmål for at hjælpe børnene på vej.

Når børnene er indtryks mættede, går man over til del to:

I del to gives børnene et A4 eller et A3-ark hvorpå der er tegnet en skabelon af en Facebook side (se billedet).

Herefter skal børnene tage et profilbillede med ipad’en/lignende, et banner billede samt et af deres venner. 

Pædagogen printer disse ud dermed kan børnene klippe billederne ud og sætte dem ind i skabelonen.

Pædagogen kan også finde børnenes billeddokumentation eventuelt fra tidligere aktiviteter som barnet har været en del af, det kan de så lave et ”opslag” om.

Undervejs i aktiviteten opfordres pædagogen til at stille spørgsmål til børnene om hvad de tænker og føler angående hvordan det er at skulle tage billeder, dele billeder, hvad man deler og ens valg af venner osv.

 

Christoffer Dragsted : Paed205417

Mathias Kofoed Andreasen : Paed185522

Silke Selina Nygaard : Paed205158

Oskar Ahrens Pedersen : Paed180399
puce20-md01