Mål og rammer  At afvikle en morgensamling med rytmik rettet mod motorisk udvikling samt kropsbevidsthed. 
Målgruppe/aldersgruppe  En børnehave gruppe som svarer til en stue. (3-5 år) 
Deltagerantal  En stue ca. 15 børn 
Fysiske rammer  Plads til kropslig udfoldelse.  

Måtter, , tromme, guitar, ukulele og en større plakat af en menneskekrop. 
 

Hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget
Vi forbereder rummet inden forløbet med måtter og instrumenter. Børnene bliver instrueret i hvilke fagter der skal bruges hvornår og til hvilke sange de forskellige fagter anvendes. Dette sker dog løbende eftersom vi går fra en sangaktivitet til den næste. 

Godmorgen lille fod er en slags goddag sang hvor man italesætter de forskellige kropsdele som børnene vælger, og hvad den enkelte kropsdel kan, samt hvilken bevægelse der skal laves. Der spilles guitar til.
 

Hoppesang er en sang som vi bruger som overgang mellem aktiviteterne. Vi introducerer den relativt tidligt i forløbet da vi gerne vil have den bliver gentaget et par gange. Dette er med formål at få deltagerne til at vende tilbage til deres “måtte” eller deres startposition inden vi begynder med en ny aktivitet. Vi har den dog også som en isoleret aktivitet, hvor vi tager den et par gange igennem, hvor det ikke nødvendigvis er “måtten” vi vender hjem til, men deltagerne der kan vælge hvor de skal hoppe hen.  

 

Hoved skulder knæ og tå. Hovedsageligt fokus på diverse kropsdele, men med mulighed for at inddrage deltagernes egne forslag til kropsdele. Eksempelvis mave, ryg, nakke, hofter osv. Til denne aktivitet kommer plakaten med menneskekroppen også i spil, da vi gerne vil give børnene inspiration til at vælge andre kropsdele end dem som standard verset snakker om. Når vi har taget den et par gange, er det også muligt at gå gradvist op i tempo og derved skabe noget mere variation og intensitet i aktiviteten. 
 

Boogie woogieEfter at have introduceret adskillelige kropsdele i ovenstående aktivitet vil vi gå videre med boogie woogie. Her kan børnene selv prøve at vælge de kropsdele de vil tage frem og ryste, da de ligger friskt i hukommelsen fra sidste aktivitet. Samtidig vil denne aktivitet stå i kontrast til den forrige da vi i stedet for at stå på vores måtter, kommer til at bevæge os mere ud på gulvet og anvender en større del af rummet. 

Det var sidste stop.  som afrunding på hele aktiviteten spiller vi sangen det var sidste stop for at få børnene i low arousalHer får børnene mulighed for at ligge ned, slappe af og mærke deres egen krop falde til roDette er en god måde at få børnene ned i gear inden påbegyndelse af andre pædagogiske tiltag som formiddags mad. Der spilles guitar og bass til. 

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser  

 Hoppe sangen vil vi gøre brug som en overgang fra aktivitet til aktivitet. Så børnene kommer “ hjem” til måtterne inden næste aktivitet går i gang.  

 

VI har samtidig fokus på både inklusion, medbestemmelse og den motoriske udvikling. Vi er godt klar over at det ikke er alle der får mulighed at bidrage til hver enkelt aktivitet, men vi vil derfor have fokus på at forskellige deltagere bliver hørt i de forskellige aktiviteter. Kigger man på vores aktiviteter vil vi se at de alle henvender sig til kropslig udfoldelse. Vi har også overvejet hvilken rolle vi som pædagoger skal tage i forhold til hvor meget vi skal involvere os i aktiviteterne og er kommet frem til at vi vil forsøge at lave en mere fleksibel tilgang alt afhængigt af hvad der er brug for.  

 

Skrevet af: Tim, Mikkel, Julie, Lars, Alex og Nadia
puce19-ku01m
puce19-ku01m
puce19-ku01m