Parafrase og modifikation med fritidsklubbørn

”Kan man lære af tidligere tiders arbejder? Må man gerne studere, hvad og hvordan de store har gjort? Må man gerne øve sig og prøve, om man kan gøre det samme? Må man gerne stjæle fra de andre? Må man gerne se efter?” – Bjarne Deleuran (Vadmand, 2014; 60)

Jeg har i forbindelse med valgfaget Skabende leg, fællesskab og æstetik på pædagogstudiet, været på besøg i en fritidsklub hvor jeg har udført et kreativt projekt, med emnet viderebearbejdning af billeder, herunder parafrase og modifikation. Jeg fik i forbindelse med projektet lov til at låne klubbens kreative værksted, hvor der var rig mulighed for at børnene kunne benytte sig af diverse materialer og remedier, jeg havde lagt frem før børnene kom. Jeg valgte at børnene skulle lave parafrase den første dag, og modifikation den anden dag, så de kunne få mulighed for at fordybe sig i et projekt ad gangen. Jeg gjorde børnene opmærksom på, at der ikke var grænser for, hvilke materialer de måtte bruge.

Dag 1, Parafrase

Jeg startede med at vise børnene en PowerPoint, der først og fremmest viste billedet Pige Med Perleørering af Johannes Vermeer. Jeg startede en billedsamtale med børnene, der skulle få dem til at reflektere over de indtryk billede gav dem, hvorefter jeg viste dem en række parafraser af billedet, for at give dem en idé om, hvad en parafrase er, samt for at skabe stemthed for forløbet. Jeg har i denne forbindelse erfaret, at det er vigtigt at ligge noget tid og arbejde i, at formulere på børneniveau, hvordan man laver en parafrase, da det tog lidt tid før alle havde forstået opgaven. Jeg valgte at børnene ikke skulle lave en parafrase over Pige Med Perleørering, da de muligvis ville komme til at genskabe én af de mange parafraser jeg allerede havde vist dem af billedet, og min intention var at de skulle skabe noget ud fra deres egne, originale idéer. Jeg valgte nedenstående billede, et selvportræt af Frida Kahlo, med stærke grønne farver i baggrunden og kunstnerens karakteristiske øjenbryn.

Originalen, Self Portrait with hummingbird and Pearl Necklace, Frida Kahlo

 

Parafrase 1, lavet af C på 10 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafrase 2, lavet af A på 12 år

Dag 2, Modifikation

Her startede jeg også med, at vise børnene en PowerPoint, der indeholdt flere forskellige modifikationer af billeder, blandt andet Asger Jorns Den Foruroligende Ælling. Dette var igen for at skabe stemthed, samt skabe en slags seriøsitet omkring opgaven, da jeg viste dem at de helt store kunstnere gør sig i denne metode, samt inspirere dem og give dem nogle indtryk, der gerne skulle give brændstof til deres eget æstetiske udtryk. Jeg valgte at børnene skulle lave en modifikation på billedet Madonna med barnet, med de lyse farver og den uskyldige Madonna, i min optik er et perfekt værk at modificere. Billedet er printet ud fra Statens Museum for Kunst’s hjemmeside.

 

 

Originalen, Madonna med Barnet, Dieric Bout, efter1454

Modifikation, lavet af F på 11 år

Målet med aktiviteten er for det første den æstetiske virksomhed som mål i sig selv. Ifølge den danske filosof Mogens Pahuus, opfylder vi i vores æstetiske udtryk vores livstrang, dvs. vores eksistentielle behov. I opfyldelsen af dette behov bliver synlige både for os selv og for andre, vi virkeliggør os selv og vi mærker og giver samtidig udtryk for, at vi er i live, hvilket alt sammen er af afgørende betydning for det gode liv. (Austring og Sørensen, 2006; 131) For det andet er målet med aktiviteten, at vise børnene at de har mulighed for at tage kontrol over hvad de underlægges at se på i deres hverdag, om det er reklamer, højkulturel kunst eller et billede af Donald Trump i avisen. Målet er at vise dem, at verden omkring dem og dens værdier ikke er skrevet i sten, men at de faktisk godt kan være med til at ændre den – og hvis ikke det, så ihvertfald kommentere på den – med et udtryk der er deres helt eget. De kan dykke ned i den enorme kulturarv der ligger til rådighed for dem og lege med den, sætte liv i den, og på den måde gøre den brugbar og værdifuld. Som Bjarne Deleuran påpeger det, i forbindelse med at lave parafraser med børn: ”På den måde lærer de at tegne og male, og samtidig får de et ganske godt kig ind i kunsten” (Vadmand, 2014; 60)

Udarbejdet af Olivia Stæhr

Litteratur

Austring, Bennyé D & Sørensen, Merete. (2006)  Æstetik og Læring, grundbog om æstetiske læreprocesser. Forfatterne og Hans Reitzels Forlag

Vadmand, Peter Rye. (2014) Billedkommunikation Parafraser. Kahrius.dk Forlagsaktieselskab

 

pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s
pucf17-ku03s