Jeg har som pædagogstuderende indenfor social- og specialpædagogik prøvet at udarbejde en kreativ aktivitet der passer ind til min målgruppe. Målet med denne aktivitet er at få voksne med psykiske funktionsnedsættelser til at gå i kontakt med deres sanselige verden, at kunne skabe rammer og rum, som borgeren kan trives i. At borgeren kan udvise kreativitet, hukommelse og selvstændighed indenfor det æstetiske. Det har jeg gjort ved at tage min borgere med til Snoezelhuset, der ligger i Helsingør.

Snoezelhuset er en indendørs aktivitet, hvor man træder ind i forskellige rum med forskellige sanseoplevelser.  Med målgruppen voksne der lider af psykisk funktionsnedsættelse, er det vigtigt at man krav tilpasser miljøet, her er borgeren vant til 1-1 princippet, da borgeren ikke kan rumme mere end én person. Det er vigtigt at man aflæser borgeren i de forskellige rum og guider og motivere dem til de sanselige aktiviteter der foregår. 

Min borger, som jeg vil kalde for Benny, har styrket sans indenfor musik/lyde og bløde overflader. I snoezelhuset får han lov til at kombinere disse to sanser sammen. Dette sker ved at vi indtræder det rum jeg vil kalde for “det rolige rum” der er helt

hvidt i rummet, med lyskæder hængende og andre spændende lyseffekter, på højtalerne kan vi høre noget musik. I midten af rummet er der placeret en vandseng. Benny er god til at følge musikken. Han går i takt med musikken rundt i rummet og mærker på de forskellige møbler, derefter opdager han den svingende/vuggende effekt sengen har, og sætter sig herop. Vi kan ydermere se at vi er ved at nå i mål, ved at se på om borgeren udviser glæde, nysgerrighed, engagement og udtrykker tryghed i forhold til de nye givne forhold.

 

Snoezelhuset er med til at styrke og udvikle borgerens sanselige kompetencer, samt motoriske udvikling, indenfor både det kreative og musiske. Jeg sætter fokusset på at styrke den sanselige motorik grundet den mentale alder Benny har, der omkring ligger mellem 9-15 måneder. 

Snoezelhuset kræver ikke en bestemt årstid og kan derfor bruges til enhver tid, samt kan Snoezelhuset tilpasses til alle aldersgruppe, samt målgrupper. 

 

Gruppen 9, Aysegül Gölcük
puce19-ku03s