Terninger & sten, saks, papir

 

           

 

Mål og rammer

Målet med aktiviteten er at give et bud på hvordan en opvarmningsaktivitet kan gå fra klassisk kedeligt til sjovere.

Målgruppen er psykisk sårbare voksne, men kan også være brugbar til deltagere uden psykisk sårbarhed eller unge.

Aktiviteten kan laves for et deltagerantal der går fra få til mange. Dog skal man være opmærksom på hvorvidt man har redskaber nok, så deltagerne ikke står for længe og venter.

De fysiske rammer for aktiviteten kan være en hal eller et udendørsområde med fastunderlag med basketnet og mål. Ud over disse to redskaber benyttes terninger, oversigtsark med angivelse af øvelser, basketbolde, floorballstave og bolde.

 

Indhold aktivitet

Vi har to varianter af samme aktivitet. En udgave som indeholder sten, saks, papir og en udgave som indeholder terninger.

Reglerne for sten, saks, papir er som følgende:

 • Deltagerne deles op i par og stiller sig, hvis det er muligt 20 meter fra basketnettet og målet.
 • Her slås sten, saks, papir mod hinanden.
 • Vinderen vælger mellem at tage en basketbold, løbe mod basketkurven og forsøge at score eller tage floorballstaven med bold og løbe mod mål for at score.
 • Vinderen vender retur til taberen med basketbold, floorballstav og bold.
 • Taberen laver en af de øvelser der er angivet på oversigtsarket – disse øvelser laves indtil vinderen er tilbage.
 • Når vinder er tilbage slås, sten, saks papir igen.
 • Varighed cirka 5 – 8 minutter eller til der er opnået et forudbestemt antal omgange.

Reglerne for terningevarianten er som følgende:

 • Deltagerne står i en eller flere rundkredse eller på linje alt efter deltagerantal. Og er hvis muligt placeret 20 meter fra basketkurv og mål.
 • Hver deltager har en terning som der slås med.
 • Hvis terningen viser 1 laver man den øvelse der står på oversigtsarket ud for 1-tallet. Viser terningen 2 laver man den øvelse der står på oversigtsarket ud for 2-tallet. Og så fremdeles. Øvelserne laves af gentagelser med 15 styk.
 • Viser terningen seks vælges mellem at tage en basketbold, løbe mod basketkurven og forsøge at score eller tage floorballstaven med bold og løbe mod mål for at score.
 • Derefter vender deltageren retur med basketbold, floorballstav og bold og slår med terningen igen.
 • Varighed cirka 5 – 8 minutter eller til der er opnået et forudbestemt antal omgange.

            

 

Faglige og didaktiske overvejelser

 • Øvelserne kan varieres alt efter målgruppens fysiske og psykiske mestringsevne. Vi har udarbejdet to forslag til øvelser – se bilag 1.
 • Nogle af øvelserne har vi testet af på målgruppen psykisk sårbare voksne med succes.
 • Sekseren på terningen og vinderaktiviteten fra sten, saks, papir kan skiftes ud med et element fra den aktivitet man varmer op til. Er det eksempelvis fodbold kan et element fra fodbold ligges ind. Dette kan øge motivationen for at deltage.
 • Hvis man vil højne muligheden for at slå så man får øvelsen med bold, kan denne øvelse også tilføjes til et ekstra øjeslag – eksempelvis 1.
 • Øvelserne kan bruges til at øve motoriske grundbevægelser. Eksempelvis løb, hoppe, balancere, svinge med ben og arme, ændre retning.
 • Øvelserne med bold kan bruges til at øve boldtilvænning og betragtes som medspilsøvelser, da der ingen modstandere er. Samt at få en oplevelse af at få kontrol over bold og krop.
 • Deltagerne kan få medbestemmelse ved selv at vælge makker – dog skal man her være opmærksom på at ingen står alene med fornemmelsen af ikke at være en ønsket makker.
 • Deltagernes kan selv beslutte ved hvad tempo der løbes i og øvelserne laves i, hvilket tilgodeser selvbestemmelse, samt håndterbarhed.
 • Denne egen beslutning gør at alle kan deltage hvad enten de er motionsvante eller motionsuvante, hvilket tilgodeser inklusionstanken.
 • Den ene aktivitet har et konkurrenceelement (sten, saks, papir) og den anden (terninger) en mere individuel tilgang. Dette kan man have med som betragtning i forhold til om man har en gruppe eller deltagere hvor konkurrenceelementet vil være en udfordring.

 

Bilag 1

Øvelser til terningeaktivitet: 

 1. Sprællemand
 2. Squat
 3. Skihop
 4. Lunges
 5. Skater-jumps
 6. Vælg mellem: floorball-stav og bold eller basketbold og løb mod mål eller kurv for at score.

Øvelser til sten, saks, papir: 

 1. Twist
 2. Walking lunges
 3. Høje knæløft
 4. Side squat
 5. Skater-jumps
 6. Vælg mellem: floorball-stav og bold eller basketbold og løb mod mål eller kurv for at score.
Gruppemedlemmer: Sasha Kornelius Lykkegaard og Pernille Normann Johansen

 

 
pucf22-sb01