Ormefabrik i vuggestuen

 

 

Andreas Bergkvist

Emilie Arbøll

Amanda Bergdahl

Bæredygtighed er en nyligt indskrevet dimension i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.

“Viden om naturen omhandler også menneskets påvirkning af og samspil med naturen, fx. i forbindelse med miljøspørgsmål og spørgsmål om bæredygtighed og anvendelse af naturens ressourcer” (Den styrkede Pædagogiske Læreplan, s.44)

 

Vores opgave har været at finde ud af, hvordan vi kan inddrage denne dimension i det forholdsvist travle hverdagsliv i en vuggestue, men et projekt der både tryllebinder børnene, er let at håndtere for de voksne, samt gavnligt for naturen.

 

Identifikation med dyr og antropomorfisme.

Børns interesse for, og holdninger til, et givent dyr, er forbundet med barnets erfaringer med dyret, samt hvilke egenskaber de tillægger dyret; dette har stor indflydelse på børns følelse af kærlighed eller had til dyret. (Madsen, 1988)

I antropomorfisme ligger der en personificering af dyret, som gør at børn som oftest har nemmere ved at tillægge dyret menneskelige egenskaber, som styrker lysten til hold/pasning af dyr. Deri udvikle et omsorgs- og ansvarsområde for dyret.

Ved en bevidst inddragelse af børnene, vil de gennem ansvar og forpligtelser udvikle en selvstændighed, der kan have betydning for udvikling af deres sociale kompetencer.  (Edlev, 2008)

 

Kærlighed for natur og miljø.

Introducerer børnene til det at varetage, beskytte og udøve omsorg overfor, noget fra naturen. Naturoplevelser kan forstås som et sanseligt møde med omverden, hvor vi oplever det naturen gør ved os. Erfaring, færdigheder og viden, som vi mennesker knytter til naturen, er en del af den kulturarv, der overføres til de næste generationer. Ud fra dette vil det sige at naturoplevelser har en betydning, for almen dannelse, herunder personlige, kulturelle og sociale værdier.

Konkrete, kropslige oplevelser i friluftsliv, fører desuden til positive følelser over for naturen, dette anses som en forudsætning for en forståelse for, og en bevidsthed om miljøet. (Andkjær & Møller, 2018)

 

Formidling af projektet til børn og personale

I vores formidling til personalet har vi lagt vægt på hvad vores intentioner og overvejelser er. Vores ønske med projektet er, at det bliver en berigelse til personalets og børnenes dagligdag, og som bidrager til en ny måde at tænke affald og kompostering i institutionen. Vi laver letforståelige anvisninger til ormefabrikken til personalet; på den måde, vil vi formidle at orme hold ikke kræver meget, samt at opfordre dem til at have ´gå på mod´ til vedligeholdelse af ormefabrikken.

Vi forestiller os, at projektet kan hjælpe med at italesætte en ”fra jord, til bord, til orme, til jord, til bord” cyklus, så børnene får endnu en måde at passe på legepladsens flotte planter og afgrøder. Dette kan forhåbentligt danne grobund for en spirende interesse for bæredygtighed, genanvendelighed og naturforståelse hos børn såvel som voksne.

 

I vores formidling til børnene tilbyder vi en børnevenlig, hjemmelavet, bog om ormefabrikken til hver stue. Desuden bliver børnene en aktiv del af projektet, da de skal være med til at bygge ormefabrikken, rive avispapir, blande jord og røre ved orme. I dagligdagen skal børnene være med til at passe dem.

 

Anvendt litteratur:

 

Andkjær, S., & Møller, T. (2018). Bliver vi miljøbevidste af at dyrke friluftsliv. Dansk Friluftsliv(105), s. 13-16.

 

Edlev, L. T. (2008). Natur og miljø i pædagogisk arbejde. København: Munksgaard Danmark.

 

Madsen, B. L. (1988). Børn, dyr og natur. København: Børn og unge.

 

Den styrkede Pædagogiske Læreplan

 

 

 
pucf17-nu01