Os og dem. Men hvad med vi?

 

Indledning

Vi har i forbindelse med vores VK-forløb, Kulturmøder og interkulturalitet, lavet et feltarbejde i en børne- og ungeklub i et udsat boligområde på Vestegnen. Vi har her både lavet deltagerobservationer og formelle samt uformelle interviews med både børn, unge og medarbejdere. Vi har været interesserede i at undersøge børn og unge bosiddende i udsatte boligområders selvforståelser, kulturforståelser og deres oplevelse af kulturmøder. Under vores feltarbejde blev vi særligt interesserede i stemningsskiftet fra dag- til aftenklub, hvor der i dagklubben primært børn i alderen 11-14 år, mens det i aftenklubben var unge i alderen 13-19 år. I starten var det svært at komme ind på de unge, da både vores egne forforståelser om dem, og deres forforståelser om os, gjorde at det var svært at bryde isen. Efterhånden som vi interagerer med hinanden, og alle blev mere tilpas i mødet, fandt vi langt flere ligheder end forskelle mellem os. Vi fik indblik i de unges selvforståelser, og blev dermed hurtigt opmærksomme på, at de unge i højere grad så sig selv som en afvigelse fra deres opfattelse af det at være normal, som ifølge dem er at være ‘dansker’.

Mål og rammer

Målet med vores aktivitet er at blive opmærksomme på vores forforståelser og fokusere mere på forskelle og ligheder som et positivt kulturmøde, der bidrager til fællesskabet. Målgruppen for aktiviteten kan være alle mennesker som har en vis grad af selvbevidsthed, da aktiviteten forudsætter at man er bevidst om sine egne opfattelser, positioner og fordomme. Aktiviteten kan bruges med så mange deltagere man ønsker, dog med mindst to deltagere af gangen. De fysiske rammer til aktiviteten er gulvplads og noget man kan markere en cirkel eller anden ramme på gulvet med, som deltagerne kan træde ind og ud af.

 

Indhold

Til at starte med i aktiviteten vil vi skabe en del gulvplads så der er plads til at alle potentielt vil kunne stå inde i cirklen på samme tid. Herefter vil vi bede alle der ønsker at deltage, om at rejse sig og stille sig rundt om cirklen. Vi vil stille på forhånd planlagte spørgsmål eller påstande for at sætte fokus på forskelle og ligheder mellem de deltagende. Vi vil bevidst starte med nogle spørgsmål som kan være med til at løsne stemning og skabe et trygt rum for alle deltagerne. Efter hvert spørgsmål eller påstand skal de deltagere der er enige stille sig ind i cirklen og dem der er uenige bliver stående udenfor cirklen. Ved nogle af påstandene vil vi spørge om der er nogen af dem der står i cirklen der vil uddybe hvorfor de står der, det samme vil vi gøre til dem der står uden for cirklen. Vores fokus har været at gøre vores ligheder og forskelle visuelt tilgængelige under aktiviteten, hvor kroppen kommer i brug, og man fysisk skal flytte sig alt efter sin holdning. Vi mener at det er et godt virkemiddel for at opnå vores budskab om, at kendskab til vores ligheder og forskelle er en ressource i kulturmødet og generelt i pædagogisk praksis.

Efter aktiviteten håber vi at deltagerne kan se at de alle har noget tilfælles som ikke nødvendigvis ses med det blotte øje eller ved første møde.

 

Udarbejdet af Donia, Liridona, Rozerin og Sara

 

 

puce20-ki03
puce20-ki03
puce20-ki03