Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag

Målet for vores aktivitet, er at skabe god trivsel og styrke de sociale kompetencer hos børnene. Denne proces vil foregå, igennem aktiviteten overwatch stikbold, hvor vi vil udfordre børnene i motoriske færdigheder såsom at kaste, gribe. Vi har også fokus på samarbejde da vi inddeler i hold og man skal sammen overkomme de andre, og vinde i fællesskab. Vores baggrund for målet er at vi ser en stigning hos børn og unge som i højere grad bruger tiden på SFO – klubben med at spille computerspil, og mindre tid i f.eks idrætshallen.

Iflg. Sundhedsstyrelsen, har børn og unge, der er fysisk aktive, bedre selvtillid og en højere stresstærskel end inaktive børn og unge (Sundhedsstyrelsen). Derfor var ønsket også at vores aktivitet skulle have elementer af høj puls og bevægelse

Hvem er målgruppe/aldersgruppe 

Vores primære målgruppe er mellemtrinet, hvor vi har taget udgangspunkt i en femte klasse. Vi haft kontakt til en institution hvor, en af vores studerende arbejder som e-sports coach, med computerspillet overwatch. Han træner en femte klasse, hvor interessen for overwatch er tydelig. Derfor har vi vurderet at det kunne være interessant at udleve computerspillet overwatch i virkeligheden med overwatch stikbold, med denne gruppe børn fra femte klasse.

 Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)

Vi har i gruppen snakket om vores aktivitet skulle være til en gruppe på 15-20 brugere. Vi har selvfølgelig taget med i overvejelserne at rummet spiller en stor rolle, i og med vores aktivitet er tiltænkt en idrætssal.

 Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Der skal bruges en blød bold og nogle veste i 3 forskellige farver, for at indikere hvilken karakter man er. Selve aktiviteten har vi arbejdet ud fra skal foregå i en idrætshal men kan foregå på et udendørs areal, hvis en hal ikke er til rådighed.

Indhold

Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget

Børnene inddeles i hold á 3. På hvert hold er der en shooter, en tank og en healer. Shooter: Er den som må skyde stikbolden afsted, med sin gode hånd mod modstanderne.

Tanken: Må som den eneste gribe stikbolden hvis den kastes mod sig selv eller holdkammerater, således at den som kastede den dør. Tanken må kun skyde med sin dårlige hånd mod modstandere.

Healeren: Kan genoplive sine holdkammerater, ved at stå med hænderne over deres hoved i 10 sekunder. Healeren er dog sårbar, og kan skydes mens healingen finder sted. Healeren må, som tanken, kun skyde mod modstanderen med sin dårlige hånd.

Hver rolle får en forskellig farvet vest på, for at illustrere deres rolle. Der kastes en bold ind på banen og spillet går i gang ligesom almindelig stikbold, med ovenstående modifikationer med inspiration fra overwatch pc-spillet. Når der til sidst kun er et hold tilbage, har dette vundet.

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Vi har planlagt vores aktivitet, med udgangspunkt i den didaktiske smtte-model. Grunden til valg af smtte-modellen er at det er et pædagogisk værktøj til at udarbejde en aktivitet, samt regulere i den således vi opnår bedst muligt resultat. Modellen, hjælper os til at gennemføre, evaluere og planlægge vores aktivitet, således vi kan komme rundt omkring alle mulige perspektiver og vinkler, og give os et overblik over selve aktiviteten.

Skrevet af: Gruppe nr. 2; Noazofia Bjørk Arnfred Toft, Mahdi Mansour, Sepanta Alimohammadi, Eva Rasmussen

Litteratur:

Bahrenscheer, A., Kortbek, K. og Sederberg, M. (2017). Bevægelse, sundhed og trivsel i skole og fritid: Hans Reitzels Forlag.

Sebernerg, M. Kortbek, K. og Bahrenscheer, A. (2016): Sundhed i det pædagogiske perspektiv | F. B. Olsen: Profession og samfund – grundfagligheden på pædagoguddannelsen. (s. 99). Frederiksberg: Frydenlund

 

puce19-sb01