Lotte Damkjær, Solveig H. Madsen og Cecilie Cohen                                            Hold: CPE15o-KU15D

 

Glad Teater – en del af Glad Fonden

Glad teater er en del af Gladfonden. Kort fortalt er Glad Teater en teater og kulturinstitution, som er en del af den etablerede teaterbranche.[1].

Det eneste der skiller Glad ud fra mængden, er deres skuespiller, som alle han en form for funktionsnedsættelse. Glad’s værdigrundlag lyder således:

Mennesker med funktionsnedsættelse kan og bør bidrager til samfundet og kulturlivet, alle kan noget[2]”.

Skuespillerne fra Glad teater skulle undervise os pædagogstuderende i en uge, rollerne skulle byttes rundt. Pludselig blev de definerede roller af pædagog og borger udvisket.Vi stod i et ligeværdigt rum hvor diagnoser var irrelevant, det vigtige var at vi alle var mennesker, hvor vi alle var en del af en æstetisk oplevelse gennem mediet drama.

Teori i praksis

De æstetiske læringsmåder, som f.eks. drama giver en mulighed for at bearbejde og forstå ens indtryk fra vores verden. Den engelske psykolog Donald Winnicott har lavet modellen det Potentielle rum(http://umd.dk/index.php?id=30)–> Her kan i se modellen, som forklarer at: vi får en masse nye indtryk fra vores objektiveverden(den konkrete verden), her var det vores møde med skuespillerne fra Glad. Disse indtryk blev bearbejdet i vores indre verden(subjektverden), vi bevægede os sammen over i det potentielle rum, ved hjælp af mediet drama, for forstå og bearbejde alle de nye indtryk. I vores uge med Glad Teater, tog og gav vi af vores egen individualitet/originalitet og blev klogere på hinanden i et legende og skabende samvær. I drama handler det om at sige Ja til hinanden og reagere umiddelbart og lærer af hinanden. Og dette skete – vi har fået en fornyet forståelse af hvor sindssygt professionelle disse skuespillere for Glad Teater var. Pludselig blev diagnoserne/udfordringer udvisket og tilbage stod vi alle ligeværdige mennesker.

 

Dagsordenen for Seminardag

  1. Uddybe vores møde med skuespillerne fra Glad Teater og beskrive egne personlige udvikling, gennem vores møde.
  2. Vi vil forsøge, sammen med jer at genskabe et rum, hvor vi omfavner originalitet og fejl, ved brug af en drama øvelse.
  3. Snak og refleksion.

[1] http://www.gladfonden.dk/

[2] http://www.gladteater.dk/vaerdier-og-mal/
CPE15o-KU15D
CPE15o-KU15D