Mål og rammer 

Vi skal sammen i små grupper med børnene lave akvarier af papkasser. Vi inddeler børnene i grupper af 3-4 børn, hvor de sammen har ansvaret for at lave et akvarie med fisk og hvad end, de ønsker. 

Vores mål er at bygge videre på havtemaet, som institutionen har åbnet op for i forbindelse med en malet væg i institutionen. På den måde får vi et indblik i, hvad børnene ved om havet, samt giver dem en bredere forståelse for, hvad havet indebærer. Gennem vores aktivitet giver vi børnene mulighed for at samarbejde og derigennem får de hver især også lov til at udtrykke sig kreativt. Her skal der også være plads til at finde inspiration hos hinanden. 

Vi ønsker at skabe et rum for fantasi og kreativitet, hvor børnene bestemmer, hvad deres akvarie skal indeholde. Her er det vigtigt, at vi møder børnene med anerkendelse og gør det klart, at der er intet, der er rigtigt eller forkert.
Vi har mulighed for at gøre brug af både fællesrum, hvor der kan opstå mange forstyrrelser, eller en børnehavestue, hvor rummets størrelse godt kan begrænse muligheden for at udfolde sig. 

Materialer

De materialer vi godt kunne tænke os at anvende til vores aktivitet er maling, forklæder, papkasser/skoæsker, perler, snor, perleplader, sten, sand, lim, tusser, papir, knapper, lamineringsmaskine, lamineringslommer, hulmaskine og sakse. 

Målgruppe

  • Børnehave, 4-5-årige 
  • Ca. 10 børn

Indhold

Dag 1 – Introduktion til aktiviteten og igangsætning af maleproces.

Vi snakker med børnene om havet, og hvad de ved om det. På den måde får vi introduceret vores tema, og herigennem får vi også igangsat børnenes fantasi. Herefter begynder vi at male papkasserne, og alt efter hvor langt vi når, er der også plads til at igangsætte fiskeproduktionen. 

Dag 2 – Fortsættelse af malerarbejdet og fiskeproduktion

Her får børnene kendskab til de forskellige

 materialer, de kan gøre brug af. Her er der mulighed for at arbejde med både perler, papir og pap, alt afhængig af, hvad de ønsker at gå i gang med. 

Dag 3 – Fortsættelse af fiskeproduktion og samletur på legepladsen

Mulighed for fortsættelse af fiskeproduktionen. De børn, der er færdige og tilfredse med deres fisk, kan gå med en tur ud på legepladsen, hvor der samles sten og sand til havbunden. Hvis tiden er til det, vil det være muligt at påbegynde limningen, hvor vi limer sand på havbunden og sætter stenene fast, hvis det ønskes. 

Dag 4 – Færdiggørelse af alle processer og sammensætning af elementerne

Vi laver huller i fiskene og akvariets top for at sætte dem fast ved hjælp af snor. Der gøres også plads til, at de sidste detaljer kan tilføjes, hvis børnene mener, at der mangler noget. Til sidst samler vi op med børnene omkring processen og kigger på de færdige akvarier – her vil der også være tid til, at børnene kan få lov til at lege med deres akvarier.

Vi håber, at institutionen giver lov til, at akvarierne kan komme til udstilling eller blive sat op til pynt, så forældre samt resten af institutionen kan se det, og børnene kan få mere glæde af det. 

Faglige og didaktiske overvejelser

Da institutionen ikke arbejder så meget med æstetiske aktiviteter, ønsker vi at komme ind og inspirere til, hvad man kan lave med børnene. Vores aktivitet med papkasser åbner op for flere muligheder for, hvordan man fremover kan bruge papkasser og arbejde med forskellige temaer. Det færdige akvarie vil både kunne bruges i leg og til pynt. 

Improvisation

Det er vigtigt, at vi gør plads til improvisation for at give plads til børnene og deres input. Det er derfor vigtigt for os, at vi arbejder ud fra de 3 huskeregler

  • Yes and.. 
  • Don’t write the script 
  • Listen to the group mind

Vi ved godt, hvad havet indeholder, og kan derfor hurtigt komme til at påvirke børnene i den retning, men her er det vigtigt, at vi i stedet er åbne for børnenes forslag og siger ja og. 

Fantasi og kreativitet

Vi ønsker at udfordre børnenes fantasi og kreativitet i den forstand, at de højst sandsynligt har en begrænset forståelse for fisk og hvordan de ser ud. Ved at introducere børnene for flere forskellige fisk og derefter lade dem skabe deres egne fisk, får vi udvidet deres fantasi og derefter kreativitet ved at de skaber noget. Deres forestillingsevne kommer til udtryk ved, at vi giver dem opgaven, at de skal skabe en fisk, men vi fortæller ikke, hvilken fisk og derfor får de lov til at bruge deres fantasi og skabe den fisk, de forestiller sig.

Udarbejdet af: Julius Larsen, Klara Stigsen, Kristine Hansen og Tulle Sandager (pucf21-ku04v) 

DA04
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v
pucf21-ku04v