Vi har haft valgfaget kulturmøde og interkulturalitet og har undersøgt og analyseret på det spænd der kan opstå når pædagogen går ind i skolen.
Vi er blevet opmærksomme på at der er stor fortvivlelse omkring pædagogens rolle i skole.
Der er nogle positioner og magtforhold der kommer på tværs da 2 professioner kommer mødes og skal samarbejde.

 

Mål:

Vores mål med vores aktivitet er at samle pædagog og lærer og få dem til at udveksle holdninger, erfaringer og en forståelse for hvordan de kan bruge hinanden bedst i skolesammenhæng med fokus på børns trivsel og udvikling.
Vi har erfaret igennem vores analyse at der er tildens til at opstå misforståelser, konflikter og uenighed blandt lærer og pædagog og hvilke roller de hver især skal udfylde i et klasselokale.
Aktiviteten er rettet mod lærer og pædagoger og skal ses som et frit rum til at komme med tanker om dette samarbejde.
Aktiviteten kræver minimum 4 deltager, ud af de 4 er der 2 der får rollen som pædagog og 2 der får rollen som lærer ved hjælp af et rødt karton papir (lærer) og blåt karton papir (pædagog).
Vi vil skabe rammerne om situation for at os som pædagogstuderende bedst muligt kan sætte os ind i rollen som læreren i denne aktivitet.
Derefter får deltagerne et overordnet spørgsmål og et citat fra vores empiri der viser en situationsbeskrivelse og de skal derefter i dialog og diskuterer spørgsmålet med en holdning ude fra deres respektive roller.
Der vil i alt være 3 spørgsmål og der vil være 2 minutter til hvert spørgsmål og en kort opsamling efter hvert spørgsmål.
Til slut vil der være åben dialog med hele holdet omkring hvad der er blevet snakket om.
Vi tænker at dette giver mulighed for at få nogle holdninger og tanker ud i rummet, og i sidste ende er med til at give både pædagog og lærer en indsigt i hvordan de begge ser deres faglighed bedst udnyttet som et samarbejde i et skoleregi.

Denne aktivitet skal ses som en del af en større workshop der omhandler kulturmødet mellem lærer og pædagoger.
I forlængelse af aktiviteten vil der være en workshop dag, der omhandler et rollebyt mellem lærer og pædagoger så pædagog en dag overtager lærens rolle og lærer tager pædagogens.
Derefter vil der så være en stor opsamling hvor man forhører deltagerne omkring rollebyttet og om de blev opmærksomme på og måske gjorde brug af den indsigt de havde fået igennem den første aktivitet.

 

 

 

Line Sofie Stiigvad & Veronica Blom-Oeftiger (pucf22-da03)

Mansour Al-Farhan, Romeo Larsen & Simon Campus (pucf22-SK03)

pucf22-ki02
pucf22-ki02
pucf22-ki02
pucf22-ki02
pucf22-ki02
pucf22-ki02