Petanque er vigtig for alle

 Det er ikke alle handicap man kan se, det er derfor vigtigt at man ikke glemmer dem som har det. Petanque er en perfekt sport for alle. Det kan dyrkes på alle niveauer, lige meget om man har autisme, ADHD eller slet ingen diagnoser har.

 Som pædagogstuderende skal vi være med til at hjælpe børn i alderen 3-9-årig med at komme ud i samfundet, dette kan vi gøre via petanque som er en fantastiske sport, som man kan gå til i en klub, men også bruges i institutionerne.

Petanque er en fantastisk sport som bliver dyrket i hele verden på højt niveau, hvor man kommer til stævner. Petanque er en perfekt sport til alle i alle aldre. En stor fordel med Petanque er at det kan dyrkes på flere forskellige niveau, fra hyggeniveau og helt op på professionelniveau. Samtidig er det med til at skabe venskaber mellem hinanden, som de børn især kan have svært ved. Derfor er det især en perfekt sport til børn med autisme og ADHD, da spillet og reglerne er simple, man kaster en lille kugle ”grisen”, derefter kaster det første hold en petanquekugle og der efter kaster det andet hold en petanquekugle, og det gør man nogle gange og det holder er tætteste vinder.

Undersøgelser

Ifølge specialsport undersøgelser går 8 ud af 10 med autisme og ADHD ikke går til sport. Hvor 8 ud af 10 børn uden autisme og ADHD går til sport. Det er derfor at vi som samfund er med til at støttet op om at børn med autisme og ADHD får muligheden for at starte til petanque, som vil være med til at frem deres social med samfundet. Mange familier oplever, at sport ikke er en mulighed for netop deres barn. Derfor arbejder vi på at gøre viden om specialsport tilgængelig for alle. Sport og foreningsliv kan give alle gode oplevelser, styrke selvværdet og ikke mindst give venskaber for livet. Det gælder også dem, der er barn eller ung, der som normalt kan være udfordret på deltagelse i fællesskaber eller ved at følge med i aktiviteterne. Fakta er, at man som barn øver sig i at være med i et frivilligt fællesskab, så bliver man endnu dygtigere til det som voksen.

Pædagogens styrke

Det er vigtigt at vi som pædagoger støtter op om samarbejde imellem dem med autisme og ADHD, da vi kan lære noget af hinanden. Børn med autisme og ADHD, er mange gange gode til at koncentrere sig og udfører den opgave de får tildelt.

Petanque kan derfor være med til at styrke samfundet på det det sociale samarbejde, samt selvstændighed for at barnet med autisme og ADHD der kan opbygge samarbejde i mellem og kunne klare sig med at kunne klare sig i at være social, da mange i dag med autisme kan føle sig ensomme. Nået af det vigtigste er tryghed og forudselighed for børn med autisme og ADHD, derfor er det vigtigt at vi pædagoger er med skabe det, det kan man igennem petanque da det er en meget forudsigelig og gentagende sport. Børnene kan senere i livet have nemmere i at indgå i samfundet, og samarbejde med andre.  Barnet med autisme eller ADHD kan starte på specialholdet, og senere starte på ”alment hold”.

Petanque 3-9årig

Igennem petanque kan vi pædagoger bruge vores faglighed og redskaber til at være med til at styrke barnets venskaber, oplevelse af at høre til, oplevelse af at blive set og anerkendt, bedre til at kommunikere og bedre til at omgås andre og indgå i et fællesskab. I dag står jeg med at have prøvet petanque med en basisgruppe på 4 børn i en børnehave og med en gruppe på 9 børn fra 3 klasses med autisme og ADHD, som alle gav udtryk for at kunne håndtere det og synes at det var sjovt.

skrevet af: Jeanette Kirstine Lindy Luthmann

Ssskrevpuce21-se02
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02