Har du tænkt over,  i hvor høj grad du bliver medinddraget på din arbejdsplads? Og har du har hørt om “klynger” i det pædagogiske arbejde og tænkt: “Hvad betyder det for min hverdag i praksis?”, og har du nogensinde overvejet, hvordan de løfter udfordringerne inde i nabo-institutionen?

 

Vi er en gruppe fra Social innovation og entreprenørskab, som har stillet os selv de ovenstående spørgsmål. Vi har derfor startet projektet PILL, som er vores bud på, hvordan pædagoger kan optimere praksis. PIIL står for Pædagogisk Innovations- og Inklusions Laboratorium. Det er et forløb hvor vi vil give pædagogerne mulighed for at være medskabere af egen praksis uden indblanden af ledelse. Et forløb hvor pædagogerne kan gøre brug af de eksisterende ressourcer via sparring med hinanden. En sparring på tværs i klyngerne og på tværs af specialiseringer, hvor dagligdagens udfordringer kan tages op. PIIL forløbet har inklusion for øje. Derudover ønsker vi at give pædagogerne et redskab til at løfte de udfordringer de støder på i arbejdet med inklusion. Lige så vel som børn har gavn af at spejle sig i hinanden, er vi af den opfattelse af voksne, her pædagoger, også kan have stor gavn af at opleve hvordan hinanden gør pædagogik. Vi vil derfor gerne gøre det til en god ressource at institutioner ligger side om side. Så hvorfor ikke tage et kig ind til “naboen” og se hvilke mange nye måder, man kan gøre praksis på? Det er det PIIL-forløbet igangsætter.

PIIL er et metodisk redskab til pædagoger inden for Dagtilbudsområdet og Social- og specialområdet. Forløbet er bygget op omkring en drejebog indeholdende beskrivende materiale, blanketter som hjælp til arbejdsprocesserne, og en arbejdsmodel specifikt udarbejdet til PIIL-forløbet.

Vi her på pædagoguddannelsen er fremtidens pædagoger, derfor vil vi gerne invitere jer til at lege med, og se om vi sammen kan arbejde med ideen.

Rikke Schou, Lise Falck Christensen, Linnea Bendix Stollesen
CPE15o-SE12

CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12