Fortællingen om Kaptajn Sort Skæg – en guide til motorisk motiveret bevægelses – og sanseaktiviteter.

De tre aktiviteter i pirat Sort Skæg:

Kommandoleg

I kommandolegen trænes den kinæstetiske sans (muskel/ledsansen), vestibulærsansen (balancesansen) og den taktile sans (følesansen)
Specifikke bevægelser stimulerer krop og hjerne til bedre kropsbevidsthed – og opfattelse.
Børnene øver også deres rum og retningsfornemmelse samt bevidsthed om, hvordan led og muskler skal samarbejde for at lave forskellige bevægelser.

Massage

Ved massage trænes den taktile sans. Kropsbilledet styrkes og fornemmelsen for egen krop er med til at skabe forståelse og mpati for andre.
En humanistisk tilgang til en massageaktivitet og den sansning samt perception som sker under et massageprogram, kan være med til at udvikle barnet og blive lagret hos barnet – kropsligt og emotionelt.
Se piratfortællingen for udførelse.

Slåskultur

Slåslegen er med til, at børnene oparbejder bedre selvindsigt og en bedre forståelse for øvrige børn – mentaliseringsevnen.
Slåslegen er med til at at skabe bevægelsesglæde fordi de bruger hele kroppen og stimulerer alle sanser.
Ved slåskultur kæmpes med hinanden og ikke mod hinanden. Der er fokus på ligeværd og respekt for hinanden, blandt andet ved at skabe et regelsæt med børnene.

Pædagogiske overvejelser

Sundhedspædagogisk arbejde kan ses i et bevægelses- og sansemæssigt perspektiv, hvor den almene trivsel og sundhed hos barnet er i fokus.

Vi har fået en større viden om, hvordan børn i et bevægelsesperspektiv udvikler sig fysisk, kognitivt, socialt og psykisk. I pirataktiviteten har vi benyttet inde og uderum, som har givet os erfaringer med børnenes deltagelse og motivation. Vi har erfaret at inderummet kalder på en mindre gruppe børn, der udvikler et intenst fællesskab i en mere lukket ramme.

Uderummet giver plads til store udfoldelser og struktureret kaos med øget medbestemmelse fra børnene i en mere åben ramme.

Vi har i pirataktiviteten arbejdet ud fra forskellige positioneringer og formidlerroller for at undersøge, hvad der sker i børnegruppen. Vores erfaringer er, at vi i opstart af en aktivitet tager mesterrollen på os (lukket aktivitet), hvorefter vi via forfører og animatorrollen åbner op for legen og børnenes medbestemmelse.

 

Motivation og medbestemmelse

Motivation som begreb fordrer mange differentierede forståelser og tilhørende teorier. Selvbestemmelsesteorien, udformet af Deci og Ryan, omhandler to syn inden for opfattelsen af motivation – menneskets umiddelbare behov og den indre og ydre motivation.

Kjeld Fredens omtaler motivation som en belønnende måde at agere bestemt på og som kan øge interessen for eller lysten til noget.

Belønning beskrives som en aktivitet i kredsløbet, der opleves som behageligt – mennesket får tilfredsstillet et behov og der udskilles endorfin ved glædesoplevelse og dopamin som er afhængighedsskabende.

Denne proces foregår i det limbiske system i hjernen, hvori følelser er situeret.

 

Formidlerrolle og positionering

Idet den professionelle igangsætter en aktivitet, indtager denne også en formidlerrolle – den professionelle positionerer sig ift. aktivitetens art og deltagernes forudsætninger.

Den professionelle kan indtage mester-, forfører-, animator- eller vejlederrollen, som kan være motiverende og fordre øget bevægelsesglæde hos deltageren ifølge Nørgaard, Winther og Herskind.
Piratfortællingen kan undervejs organiseres i forskellige organiseringsformer som: rundkredsen, i makkerpar, og i struktureret kaos.

 

Intro til Pirat Sort Skæg fortællingen:

Aktiviterne er en række social motoriske lege, hvor børnene bruger kroppen og deres sanser på forskelligvis; afhængig af autonomi, tilhørsforhold og kompetencer, som er essentielle psykologiske behov hos mennesket.

Remedier:

Antal deltagere 2 – 100
Inddeling af børn i makkerpar til massagen.
Aviser til pirathat og sværd (valgfrit)

Rammer:

Inderum som uderum alt efter målgruppe.
Tilgængelighed og behov Piratremsen bruges ved opstart og afslutning efterfulgt af piratfortællingen, hvor børnene motiveres til aktiv deltagelse.

Piratremse

Aargh hiv hoo hiv hoo Jeg er sømand og pirat, sværdet svinger klar parat!

Jeg jonglerer med mit guld, jeg har nemlig lasten fuld.

Aargh hiv hoo hiv hoo (frit efter Lotte Salling)

Pirat Sort Skæg fortællingen

Alle sætter sig i en rundkreds og den voksne/kaptajnen begynder fortællingen:
Der var en gang en mægtig piratkaptajn, der hed Sort Skæg.

Jeg har sejlet på de syv have med mit fantastiske piratskib. På skibet er der en besætning af frygtelige pirater (og det er jo jer børn). Vi pirater elsker at sejle, stjæle, fægte og finde store skatte og på netop denne piratrejse skal vi, Kaptajn Sort skæg og jer mit mandskab på skattejagt.

I har nemlig stjålet et skattekort, der viser os hen på en ø langt borte, hvor der skal være en stor skattekiste fyldt med guld!! For at jeg, kaptajnen, kan få gang i jer seje pirater, så I bliver klar til at sejle, stjæle, fægte og finde den store skat, er der morgengymnastik på skibsdækket.

Så op og stå alle mine pirater – nu skal I nemlig lave morgen-pirat-gymnastik (kommandolegen):

Kaptajnen siger:

Alle pirater på dæk (gør honnør, stå stille og lyt)

Alle pirater op i masterne og ned og vaske dæk (englehop) Kan gøres flere gange – alt efter ønske/behov. Hiv ohøj og splitte mine bramsejl I er for seje!. Er I klar til at finde skatten, pirater?

For at vi kan finde skatten, skal jeg nu fortælle jer, hvor vi skal hen. Derfor skal I nu sætte jer ned med jeres piratmakker, for vi skal til at tegne skattekortet på jeres piratrygge.

(Massage)For at komme helt hen til øen, skal vi ro i vores robåde.

Alle børn sidder to og to (i futtog) på gulvet og ror afsted.

Kaptajnen: Er i kommet hen til øen?

Kaptajnen: Vi er ikke de eneste, der er på jagt efter skatten, så nu skal I liste afsted ind på øen væk fra stranden: Fingre: mild prikken/”gåen” på makkers ryg. Nu er vi kommet ind i junglen og I skal kravle mellem buskene så de andre pirater ikke opdager jer!!:

Flad hånd “går” rundt på makkers ryg.

Hov, her midt inde på øen er der er sørme en sø med en ø i midten: Hænderne er bølger på makkers ryg.

Jeg kan se en masse sten, som vi kan hoppe på ind til midten af øen:

Hænder “hopper” på makkers ryg

Er alle kommet sikkert på land og kan I se andre pirater? Så er det tid til at løbe midt ind på øen, hvor jeg kan se en hule med et vandfald foran: Hænder løber hurtigt på makkers ryg Godt klaret alle sammen!

Nu skal vi igennem vandfaldet og ind i hulen og så tror jeg, vi er meget tæt på skatten:

Hænder trækker vandfaldgardinet fra flere gange på makkers ryg. Vi slutter massagen af med at lægge hænderne på makkers ryg. Godt gået alle sammen!

(Slåsleg) Nu er det tid til at rejse jer op og stå ryg mod ryg så vi kan holde øje med om der kommer andre pirater.

Hold jeres sværd klar, hvis der skulle komme nogen….jeg synes jeg kan høre en lyd!!

Børnene står ryg mod ryg og er klar med deres sværd i hænderne.

Hov, hvad er det!! Kan I høre det! Gør klar til at fægte med jeres sværd, jeg tror der kommer nogen!!!!  Fægt, mine pirater mod vores fjender, der vil tage skatkisten!!! Der fægtes med liv og sjæl!!  

Kaptajnen råber/siger stop: I har klaret den mine seje pirater!

De andre pirater er lusket væk.

I er de sejeste og nu er det tid til at samle alt guldet sammen. Alle børn samler guld sammen og lægger det i en bunke i midten af rundkredsen ved kaptajnen. Alle samles og der afsluttes med piratremsen.