kpvalgfri.nu

konferencekatalog

Piratbanen

Pirat banen
”En undersøgelse af 1821 børn og unge viser at fysisk aktivitet har en positiv effekt på børn og unges selvtillid. I overensstemmelse hermed finder den danske skolebørnsundersøgelse at inaktive børn opfatter sig selv som mindre glade, mere hjælpeløse, mere trætte og mere ensomme end børn, der bevæger sig meget. Andre undersøgelser viser at fysisk aktive børn, har en bedre stresstærskel.”
(Bente Klarlund Pedersen, Dr. Ved rigshospitalet og professor ved KU)

 

Vi ønsker at styrke samt anskueliggøre brugerens selvopfattelse og selvbevidsthed af kroppen, så vi har valgt at lave en forhindringsbane hvor en del kropslige udfordringer og udtryk bliver sat i spil. Endvidere ønsker vi at brugerne får øjnene op for hinandens ressourcer og kompetencer, og bliver mere bevidste på egne kvaliteter og styrker.
Aktiviteterne i forhindringsbanen har så mange aspekter og alsidighed at vi rammer en bred målgruppe og deres kunnen. Alle har mulighed for at byde ind og føle sig betydningsfuld.

 

INDHOLD AF FORHINDRINGSBANE:
– Hulla Hop slange: børnene skal, ved at holde hinanden i hånden i en cirkel, igennem hulla hop ringen.
– Balance-Bom: barnet skal gå på bom mens de kaster og griber en bold.
– Ned og krybe: Barnet skal militær kravle til kegle
– Basketball: barnet skal skyde mod kurven én gang.
– Sansning: Barnet skal gætte hvad der er i de 3 forskellige poser.
– Spurt i mål!

Det er (…) påvist, at fysisk aktivitet rent fysiologisk kan have en positiv indvirkning på menneskers humør, gavne den psykiske sundhed, mindre psykiske lidelser, modvirker stress og fremme oplevelsen af velvære” (Sundhedsstyrelsen, 2013)

Her kan aktiviteten ses

 

 

CPE15o-SB12
CPE15o-SB12
CPE15o-SB12
CPE15o-SB12

Kommentarer er nu lukkede.

© 2023 kpvalgfri.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑