Vores feltarbejde har foregået i en børnehave beliggende midt i København. Her har vi afholdt aktiviteter for 5 børn i alderen 5-6 år.

Forud for vores aktivitet, har vi haft et forbesøg i institutionen. Her observerede vi institutionen som helhed, samt fik et indtryk af hvad de i institutionen var optaget af.
Det pædagogiske personale introducerede deres kommende tema; “Sørøvere & pirater” for os. Med afsæt i institutionens optagethed, tilrettelagde vi vores aktiviteter ud fra ovenstående tema.

Bent Leicht Madsen og Ulla Fischer beskriver børns opmærksomhed i tre faser; en oplevelsesfase, en undersøgelsesfase og en refleksionsfase (Fischer & Leicht Madsen, 2001). Vores aktivitet er bygget op over de tre faser.

Det mest væsentlige for aktiviteten var at der var skabt nogle rammer der underbyggede en troværdig fortælling om pirater. I vores tilfælde gik vi alle tre i karakter som tre pirater, der skulle bruge børnenes hjælp til at finde deres skibskok og skattekiste, så de kunne komme til søs igen. Kokken havde lagt skjulte breve, der introducerede den næste aktivitet børnene skulle igennem – bl.a. en forhindringsbane, en gåde med kompas og hemmelig skrift og navigation til skatten.

Hele forløbet var tilrettelagt ud fra Fischer og Leicht Madsens ide om, at igennem fortælling og dramatisering ville børnenes opmærksomhed være langt mere fokuseret (Fischer & Leicht Madsen, 2001). Vi var alle klædt ud som pirater og vi ændrede vores stemmer i forhold til vores karakterer. Desuden indrettede vi rummet, hvor en af aktiviteterne foregik, med dæmpet lys, stearinlys og et dødningehoved. Omkring her sad børnene i en cirkel og fik læst et af kokkens breve op samt skulle de løse en gåde, der til sidst fandt frem til skatten.

Igennem den underbyggende fortælling og dramatisering har vi fokuseret børnenes opmærksomhed mod naturfaglige fænomener og færdigheder, såsom; kortaflæsning, kompas forståelse, konstruktion af skib, viden om flydeevne, sanselige og motoriske evner.

I kraft af at børnenes indlevelse i aktiviteten og den rammesatte atmosfære fik deres fantasi frit spil. Det oplevede vi på børnene igennem forløbet, ved at de selv tog ejerskab over fortællingen. Blandt andet fandt børnene selv spor og ledetråde, som vi ikke havde placeret i aktiviteten. På den måde var børnenes fokus hele tiden på aktiviteterne og der var ikke anledning til at de gik ud af fortællingen.

Børnene havde sammen med pædagogmedhjælperen planlagt de skulle videreformidle pirataktiviteten til resten af børnegruppen. Dette talte de om med stor entusiasme.

Vi har gennem forløbet set Leicht Madsen og Fischers tre opmærksomhedsfaser komme i spil, vi ville dog have ønsket os mere tid, da aktiviteterne sagtens kunne udfoldes i større omfang, uden at miste børnenes koncentration.

Litteratur:

Fisher, U. & Madsen, B. L. (2001). Opmærksomhedens tre faser. I Fisher, U. & Madsen, B. L, Se her! Om børns opmærksomhed og pædagogens rolle (2. udg., s. 130-136). København N: Forlaget Børn og Unge.

NU11-Grp 7:

Amalie Foldager Christensen – 101161100

Mikael Vester Nielsen – 101156362

Jeppe Thiesen – 101163088

CPF16o-NU11
CPF16o-NU11
CPF16o-NU11