Med ønsket om at give børnene i en SFO, mulighed for at udtrykke sig æstetisk under titlen ”Plant et efterårsværksted”, havde indsamlet flest mulige forskellige blade, kastanjer samt agern. Alle typiske ting, som et barn kan finde i naturen om efteråret.

Vores overordnede mål, var primært at bibringe SFO børnene, en frigørende æstetisk kreativ proces, hvor vi på forhånd havde indtænkt mulige produktudformninger. Vi ønskede at udvikle en værkstedspraksis, der bygger på de teorier som vi er blevet præsenteret for i løbet af undervisningen.
Vi var opmærksomme på at skabe et rum, hvor børnene kunne lege og eksperimentere med materialerne, jf. Winnicotts teori om ”Det potentielle rum”. Vi søgte en mindst mulig voksenpåvirkning, af børnenes æstetiske udtryk, hvilket gav mulighed for at børnene kunne blive stemt, og dermed opnå et optimalt udbytte af de æstetiske virksomheder som de deltog i.
Som deltagende observatører bemærkede vi flere eksempler på æstetisk fordobling jf. Szatkowskis model, samt egentlige flow tilstande jf. Csikszentmihalys teori, hos flere af de deltagende børn. Det var tydeligt at der i praksis, foregik en indre og en ydre produktiv proces hos børnene.
Denne oplevelse, vil vi hermed invitere jer til at opleve.

På seminardagen tilbyder vi en efterårsbuket, bestående af udvalgte udfoldelsesmuligheder fra vores praksis. Det vil være muligt at lave en personlig ”efterårsbog”, pindsvin udformet med efterårets naturmaterialer samt udvikling af personlige efterårs collager m. v.

 

 

Molly Luja Falck

Mette Sørensen

Henrik Dam
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I