Jeg har gennem mit studie været meget optaget af borgers rettigheder og dét at borger er ekspert i eget liv. Det har inspireret mig til at arbejde med Pædagogstuderendes Landssammenslutning i mit VK-forløb. Her jeg har haft fokus på, hvordan man kan organisere mennesker til indflydelse, og hvordan vi arbejder med frivillighed i en omskiftelig verden, hvor det er svært at fastholde frivillige grundet de mange tilbud der er.

I mit projekt arbejder jeg konkret med hvordan man kan organisere PLS (red. Pædagogstuderendes Landssammenslutning), sådan at det er et fagligt fællesskab, som både styrker de studerendes trivsel og campuslivet. Jeg har bl.a. lagt vægt på at det skal være et handlingsorienteret og forandringsskabende fællesskab.

Jeg har i mit projekt også haft fokus på at den form for organisering jeg laver, skal kunne overføres til andre former for praksis, fx styrkelse borgernes inddragelse på diverse sociale- og speciale tilbud. Fx ved at et beboerråd på et tilbud understøtter at der kommer et beboerråd på et andet tilbud. Da PLS er en studenterorganisation, ville det også være oplagt at overføre organiseringsformen til STU.

Da jeg har valgt at beskæftige mig med PLS, har jeg ikke arbejdet med et entreprenørskab, men derimod et intreprenørskab. Det betyder, at jeg har valgt at nytænke en organisation, som allerede eksisterer, hvor jeg har arbejdet med, hvordan vi forbedrer den.

Da jeg startede mit projekt, satte jeg mig følgende målsætninger/arbejdsvinkler:

  • At gøre en dynamisk organisation bæredygtig over tid.
  • At organisere til indflydelse gennem handlingsrettede og forandringsskabende fællesskaber.
  • At skabe frivillig forpligtelse gennem samskabelse.

Jeg har bl.a. arbejdet ud fra et procesorienteret perspektiv, med fokus på brugerinddragelse, empowerment og strategiske relationer.

Jeg har særligt haft fokus på:

  • At minimere kommunikationskæder.
  • Inddrage de studerende til at være samskabende.
  • At skabe netværk og være synlig overfor medlemmer.

Gennem mit feltarbejde er jeg særligt blevet opmærksom på en række udfordringer, i forhold til at organisere PLS på Campus Carlsberg:

  • Profilen på unge der vælger at lave frivilligt arbejde viser, at de som regel vælger socialt arbejde og over kortere perioder.
  • PLS har været et meget lukket fællesskab, som har været svær at blive en del af.
  • Tidligere medlemmer har givet udtryk for at det har været nogle lange og kedelige møder, hvor man mere er blevet talt til, end have reel medindflydelse.
  • Det er utydeligt, hvad det vil sige at være aktiv i PLS og hvor meget tid det vil tage.

Det har gjort at jeg bl.a. har leget meget med tanken om, hvordan vi gør de

t så nemt som muligt at være aktiv i PLS? Hvordan vi sikre at det enkelte medlem føler sig værdsat og samskabende? Hvordan vi skaber et åbent fællesskab, som folk har lyst til at være en del af? Hvordan vi kan gøre møderne mere handlingsorienterede? Samt sikrer, at der er aktiviteter til alle typer medlemmer?

Derfor har jeg bl.a. arbejdet med at minimere kommunikationskæder, at øge samarbejde og skabe netværk, så det er nemmere at føre tanke til handling, sådan at de studerende er inddraget og samskabende, på den måde at deres tanker er nemme at føre til handling.

Jeg har bl.a. arbejdet ud fra et procesorienteret perspektiv, med et særligt fokus på brugerinddragelse, empowerment og strategiske relationer.

Jeg er i min proces blevet inspireret af en forening der hedder team of people. De arbejder med ”circles of oppertunity”, som er en måde at udføre sine arbejdsprocesser. Det har jeg forsøgt at videreudvikle så det passer ind i en forening som PLS. Fx var de nye studerende kede af deres studiestart og følte den manglede et socialt element, hvorfor vi lavede velkomstbingo i samarbejde med BUPL og SL. For nyligt kom der en studerende fra dette optag med en klage skrevet op i punktform, som holdet havde lavet i fællesskab. Klagen henvender sig til det studie- og læringsmiljø, vi udsættes for her på Campus Carlsberg – det har gjort at vi i PLS er i gang med en trivselsmåned, hvor vi forsøger at sætte fokus på trivslen hos de studerende.

Jeg har haft store ambitioner for mit projekt, og derpå været flere versioner igennem. I den nyeste version, har jeg et særligt fokus på campuslivet, hvor PLS åbner sig op og omfavner de udvalg og foreninger der er, i ønsket om et samarbejde, der både styrker foreningerne og PLS samtidigt, til glæde for de studerende og deres liv på Campus. Det imødekommer mange af de udfordringer som PLS står overfor og gør det nemmere at være aktiv, da man kan til- og fravælge hvad man ønsker, samt arbejdsbyrden ikke bliver for stor. Det betyder også at møder bliver mere handlingsorienterede, og at vi har nemmere ved at forfølge de studerendes ønsker.
puce19-se01
puce19-se01